Ett tack för viktiga insatser. Trekamp i medeltida stil, korvgrillning och tacktal. Söndag 10 maj bjuds alla familjehem i Göteborgs Stad på en heldag på Bohus fästning. Syftet är att uppmärksamma familjehemmens insatser och ge familjerna möjlighet att träffas.

– Familjehemmen gör ett stort jobb och de får inte så mycket för det. Vi vill att familjerna ska få något roligt, och att barnen ska se att det finns flera som bor i familjehem – att man inte är ensam, säger Charlotte Hägglund Köther, utbildare på Familjehem Göteborg.

Över 300 personer är anmälda till familjefesten. Den inleds med en dramatiserad visning av Bohus fästning och fortsätter med bland annat trekamp och grillning.

– Vi kommer också att uppmärksamma några som varit familjehem länge. Dario Espiga, kommunpolitiker, håller ett tal och tackar för deras insatser med en liten gåva.

Behovet är stort
Cirka tusen barn bor idag i familjehem i Göteborg. Många fler har behov av att byta hemmiljö för kortare eller längre tid, berättar Charlotte Hägglund Köther.

– Det är ett stort behov av familjehem, det finns alltid barn på kö. Vi behöver hitta rätt familj, så att det blir bra för både barn och familj.