Göteborgs första äldreboende för döva har nu startat, efter många års diskussioner. En avdelning med tio platser i äldreboendet Åkerhus i Tynnered ska betjäna hela stan. Samtidigt har en ny tjänst som äldrevägledare för döva inrättats.

– Vi ska bygga om avdelningen, men vi kunde smygstarta i början av augusti när den första brukaren, en döv kvinna, flyttade in, säger projektledaren Ann-Christin Ericson, enhetschef på Åkerhus.

Högre personaltäthet
Ombyggnaden beror på att en del vinklar och vrår i matsal och andra allmänna utrymmen ska byggas bort för bättre kommunikation i en miljö där man måste se varandra för att kunna samtala.

Personaltätheten blir högre än på en vanlig avdelning, nio-tio anställda på tio platser.

– Här kan man ju inte arbeta och prata samtidigt, eftersom man måste ha händerna fria för att teckenprata. All personal på avdelningen ska kunna teckenspråk, säger Ann-Christin Ericson.

Kravet på ett speciellt äldreboende för döva har drivits länge i Göteborg och är nu alltså på väg att förverkligas.

Ny äldrevägledare ska söka upp äldre döva
– Vi välkomnar döva från hela stan, men vi kommer inte att söka upp dem. Vilka som får en plats här, avgörs i den vanliga processen med biståndsbedömning, precis som för alla som erbjuds en plats på äldreboende, berättar Ann-Christin Ericson.

En som kommer att ägna sig åt uppsökande verksamhet är den nya äldrevägledaren för döva, Marie Rosberg. Hon började på den nya tjänsten nyligen och är projektanställd i ett år.

Ska jobba över hela staden
– Marie ska vara en brobyggare och nätverkare för äldre döva och upplysa vad kommunen kan göra för dem i största allmänhet, till exempel hjälp med hemtjänst eller tips om föreningsverksamheter. Hon kommer att samarbeta med biståndsbedömare, dövteam och dövföreningar, säger Ann-Christin Ericson.

Marie Rosberg är placerad på Åkerhus i Tynnered men ska jobba över hela staden. Hon kommer att besöka kommunala träffpunkter och andra samlingsplatser där målgruppen finns och även göra hembesök hos döva över 70 år, för dem som så önskar.