Vardagsteknik ger nya möjligheter. Att det personliga mötet är viktigt inom vård och omsorg är ingen hemlighet – men hur själva mötet går till kan variera. I takt med att både tekniken och människors vana vid att kommunicera via nätet utvecklas så öppnas stora möjligheter inom vård och omsorg, inte minst inom hemtjänsten. Många av de tekniska lösningarna visas upp i sex olika ”inspirationsmiljöer” runt om i Göteborg, som i sin tur inspirerat andra kommuner i landet.

– Inspirationsmiljöerna har varit väldigt betydelsefulla för att brukarna, deras anhöriga och personalen inom vård och omsorg ska se vilka fantastiska hjälpmedel det finns idag, säger Elna Hansson, planeringsledare för välfärdsteknologi på Senior Göteborg.

Senior Göteborg har länge arbetat med att öka kunskapen om olika tekniska lösningar, bland annat genom att stimulera till inspirations- och visningsmiljöer i fem av stadens tio stadsdelar. Här kan äldre göteborgare klämma och känna på olika produkter och pröva smarta tekniklösningar.

För att visa på vikten av att sprida kunskap och bygga inspirationsmiljöer blev Göteborgs Stad och Senior Göteborg specialinbjudna till den välbesökta mässan ”Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa” i Kista. En mässa som på sitt sätt gjorde samma sak som inspirationsmiljöerna i Göteborg gör dagligen, nämligen sammanför tekniken med de som har nytta av den, men inte vet om att den finns.

Funktionellt för alla
– I Göteborg har vi vår stora inspirationsmiljö, kallad Vision Bo Äldre, i Lillhagsparken, där vi på 400 kvadratmeter har byggt upp naturliga miljöer med design, tillgänglighetslösningar och välfärdsteknologi. Lösningar som gör att den som vill ska kunna bo hemma och klara sig själv längre.

– Till exempel visar vi tre olika badrum, som oavsett om de är trånga eller stora är funktionella för alla, oavsett ålder och fysisk kapacitet, säger Elna Hansson, som med anledning av det stora intresset på Kista-mässan nu ska sammanställa Göteborgs erfarenheter av att skapa och driva inspirationsmiljöer, och skicka ut till i första hand ett 60-tal kommuner runt om i Sverige.

Flaggskeppet Vision Bo Äldre riktar sig i första hand till personalen inom vård och omsorg, vilka i Göteborg är runt 10 000 personer, men hit kommer även studiebesökare från hela landet, inklusive många inom fastighetsbranschen.

– Sedan har vi även fem mindre visningsmiljöer runt om i Göteborg, dit allmänheten lätt kan ta sig för att se på alltifrån små smarta praktiska ting som automatiska konservöppnare, till bildtelefoni och varningssystem om man glömmer att stänga kylskåpsdörren, säger Elna Hansson.

Sparar in onödiga resor
Surfplattans förmågor uppmärksammas också, till exempel som länk till anhöriga som bor i andra delar av världen, men också som en kontaktväg till omsorgen.

– Surfplattan kan vara ett enkelt sätt att snabbt få kontakt och kommunicera med hemtjänst-personalen, till exempel om man vill ha hjälp att komma ihåg att ta sin medicin. Det finns också många provtagningar man kan göra enkelt på sig själv numera, som att mäta blodtryck eller vikt, och resultaten kan lätt skickas via en surfplatta istället för att personalen ska åka dit eller brukaren till en vårdcentral, säger Elna Hansson.

Det som närmast är aktuellt att införa på bred, frivillig front i Göteborg är de trygghetskameror som kan ersätta nattliga tillsyns-besök. Många brukare upplever tillsynen som oroande och störande och vill kanske egentligen inte ha personlig tillsyn på natten.

– Hur mycket personalen än försöker smyga när de tittar in för att se att allt står rätt till så finns risken att brukarna vaknar och blir lite skrämda. Om de då hellre föredrar att tillsynen sker på distans med hjälp av en trygghetskamera så går det alternativet nu att få i Göteborgs Stad, säger Elna Hansson.

Komplement och alternativ
Att det är en kamera eller surfplatta mellan brukaren och personalen kan av vissa uppfattas som mer opersonligt än att träffas öga mot öga, men Elna Hansson menar att allt fler snarare uppskattar den självständighet som tekniken medför.

– Att känna självständighet och uppleva gemenskap är oerhört viktigt för välbefinnandet, och det är bara att se på hur ungdomar idag kan ha bästa kompisar som de aldrig har träffat i verkligheten, men umgås med dagligen på nätet. Tekniken ska aldrig ersätta det mänskliga, fysiska mötet inom omsorgen, men de möjligheter nya tekniklösningar erbjuder kan vara väldigt bra komplement och alternativ, om brukaren själv vill, säger Elna Hansson.

De fem visningsmiljöerna med välfärdsteknologi som riktar sig till allmänheten finns på Träffpunkten Bakfickan på Sekelbo i Kortedala, Mötesplats – kulturhus för seniorer på Karl Gustavsgatan, Anhörigcenter på Kulturhuset i Frölunda, Träffpunkt Kaggeled på Kaggeledsgatan och i huset Granngården på Wieselgrensgatan.