Göteborgs Stad har efter mätfel på bostadsytan debiterat för hög hyra för cirka 700 lägenheter på tio äldreboenden. Sammanlagt handlar det om mellan en och en och en halv miljon kronor i för höga hyror, pengar som nu ska tillbaka till hyresgästerna.

Tio äldreboenden i nio stadsdelar berörs av de felaktigt debiterade hyrorna. Det är Backadalen, Bagaregården, Kallebäck, Bjurslätt, Gråberget, Gunnared, Kålltorp, Krokslätt, Svartedalen och Toftaåsen.

Medichus, som förvaltar äldreboendena, använde sig av en konsultfirma för att mäta upp bostadsytan på tio före detta sjukhem, men mätningarna blev alltså fel.

– Naturligtvis har kommunen ändå ansvaret för att det blir riktigt, så pengarna kommer att betalas tillbaka, säger Gunnel Mårtensson, planeringsledare för äldreomsorgs- frågor på stadskansliet.

Berörda får meddelande

Hur mycket hyran har blivit fel varierar, från knappt 50 kronor per månad och upp till cirka 600 kronor.

Det är boende som flyttat in efter 1 juli 2003 och bott permanent som berörs av de felaktiga hyrorna fullt ut.

De som bodde där redan före den 1 juli 2003 omfattades av övergångsregler och har inte betalat den felaktiga hyran förrän den 1 januari 2004.

– De som nu bor på något av de tio boendena kommer att få ett meddelande. De behöver inte göra något, utan bara vänta på att bli kontaktade, säger Gunnel Mårtensson.

Många har hunnit avlida

Många av dem som fått betala för mycket hyra har hunnit avlida och Gunnel Mårtensson uppmanar därför anhöriga att ta kontakt med respektive avgiftshandläggare.

– Men det kan vara svårt att få uppgifter om den rätta hyran direkt i dag. Man sätter sig nu i respektive stadsdel och går igenom och räknar.

Personer som bott på korttidsplats är inte berörda eftersom de inte betalar hyra, det samma gäller vanligen också dem som delar rum.

Bostadsbidrag återkrävs ej

Gunnel Mårtensson tror att de berörda stadsdelarna under den här veckan ska ha fått tillräcklig överblick för att kunna säga när pengarna kan betalas ut.

Många har under det dryga år som gått fått bostadsbidrag, vilket nu alltså visat sig vara baserat på en för hög hyra. Men försäkringskassan kommer inte att börja kräva tillbaka utbetalade bostadsbidrag.

– Nej, det har vi fått bekräftat. Försäkringskassan kan inte ta tillbaka ett felaktigt utbetalt bostadsbidrag om inte vederbörande avsiktligt har misslett försäkringskassan, säger Gunnel Mårtensson.