Men rekommendationer kvar inom vård – och omsorg. Den 29 september lättar restriktionerna. För den som använder färdtjänst innebär det inga förändringar i nuläget. För personer med funktionsnedsättning väntar en normal verksamhet.  Inom vård- och omsorgsverksamheten behålls nuvarande rekommendationer. Träffpunkter och mötesplatser kommer att öppna successivt och det gör också seniorrestaurangerna.

Många restriktioner tas bort den 29 september och det gör att samhället öppnar allt mer.

Räknar med fler färdtjänstresenärer

Hos serviceresor på trafikkontoret påverkas i dagsläget inget på grund av detta, men de ser att fler kommer att resa med till exempel färdtjänst och flexlinjen.

– Det är viktigt att fortsätta att avstå från att resa vid förkylningssymtom eller covid-19, säger Peter Norling, avdelningschef vid serviceresor på trafikkontoret.

Peter Norling.

Samåkningen är utökad sedan mitten av augusti. Det innebär att fler än resenär kan åka i baksätet. Framsätet är fortfarande avstängt för resenärer. Det finns fortfarande ett genomskinligt kraftigare skydd mellan framsäte och baksäte. Föraren ska använda visir vid nära kontakt med resenärerna.

Rekommenderar munskydd

Serviceresor rekommenderar att resenärer bär munskydd om de är äldre än 16 år. Flexlinjen, som bokas via serviceresor, tar hälften så många passagerare än normalt.

Serviceresor, kommer i samråd med smittskyddet i Västra Götalandsregionen, att stegvis återgå till normalläge om inget oförutsett inträffar. I nuläget tas nästa steg i början av oktober. Information finns på goteborg.se/fardtjanstnyheter och på talsvar när man bokar.

Deltagare i daglig verksamhet på plats igen

 Förvaltningen för funktionsstöd övergår till normal verksamhet från den 29 september. Det innebär att tillfälliga avtal för daglig verksamhet och hemtjänst upphör från den 1 oktober. Det betyder att deltagare i daglig verksamhet ska vara på plats för att få habiliteringsersättning.

Den som har hemtjänst kan inte längre göra sena avbokningar kostnadsfritt. Det innebär att personen får betala för insatser som avbokas sent. Avbeställningen ska göras senast två dagar före insatsen.

Rekommendationer kvar inom vård- och omsorg

Inger Börmark, verksamhetschef vård- och omsorgsboende.

De rutiner och rekommendationer inom vård- och omsorgsverksamheten som gäller nu kommer att fortsätta gälla även efter den 29 september.

– Du som har en anhörig som bor på något av våra vård- och omsorgsboenden, ni är fortsatt varmt välkomna! Vi ber er att hålla avstånd, stanna hemma vid minsta förkylningssymptom, var noga med handhygien och vi erbjuder munskydd, säger Inger Börmark, verksamhetschef vård- och omsorgsboende.

Träffpunkter och mötesplatser för äldre

 Verksamheter för stadens seniorer kommer successivt att öppna, med respekt för att pandemin fortfarande inte är över. Verksamheterna följer Folkhälsomyndighetens rapportering och rekommendationer.

– Vi ser gärna att du kommer till oss vaccinerad med omsorg om dig själv, andra besökare och oss anställda. Undantaget är du under 16 år och du som av medicinska skäl inte bör vaccinera dig. Information om hur du vaccinerar dig finns på 1177. Stanna hemma om du är sjuk eller har symtom, säger Christina Dyhre Edvardsson, tillförordnad verksamhetschef hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Restauranger på vård- och omsorgsboenden

Restaurangerna för seniorer öppnar successivt under hösten och gäster hälsas varmt välkomna tillbaka. Restaurangerna är möblerade för att undvika trängsel. Stanna hemma om du har förkylningssymtom. Se faktaruta för restauranger nedan.