Enklare för unga att söka råd och hjälp. Göteborgs Stad startar nu tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhus en online-mottagning för personer under 21 år som vill få stöd med att sluta med alkohol eller droger. Med den nya vårdappen Mini-Maria Online är syftet att öka tillgängligheten och göra det enklare för unga att söka råd och hjälp.

Mini-Maria Göteborg vänder sig till ungdomar och unga vuxna 13–21 år som har frågor eller bekymmer kopplade till alkohol eller droger samt deras anhöriga och närstående. På tre mottagningar arbetar socionomer, sjuksköterskor, psykologer och läkare.

Den nya vårdappen Mini-Maria Online är ett digitalt komplement till de fysiska mottagningarna i Centrum, Gamlestaden och Hisingen. Sjuksköterska, socionom och psykolog kommer att finnas tillgänglig via video för samtal och stöd och tar emot både genom tidsbokning, drop-in och meddelandefunktion anonymt. Vid behov kan användarna hänvisas till en fysisk mottagning för undersökning eller provtagning, men i övrigt kan de få samma hjälp online som vid ett vanligt fysiskt besök.

Ingen remiss behövs

– Många unga är ofta rädda för att söka hjälp för problem med alkohol eller droger då man är orolig för hur det kommer att tas emot och vad som kommer att hända. Genom en online-mottagning ökar vi möjligheten att enkelt komma i kontakt med oss och man kan dessutom vara anonym. Vi vill ha en låg tröskel in säger Kerstin Nordin, enhetschef för Mini-Maria Göteborg i Göteborgs Stad.

Unga och närstående kan komma i kontakt genom att ringa eller skriva till mottagningarna. Till de fysiska mottagningarna kommer man för bokade besök. Ingen remiss behövs och alla besök är kostnadsfria.

Mini-Maria drivs i samverkan mellan Göteborgs stad och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Mini-Maria Online laddas hem via App Store eller Google Play.