Ny kampanj under våren. Stadens satsning på att erbjuda fler dagbarnvårdare fortsätter. Under den närmaste månaden följer man upp förra årets lyckade kampanj som ledde till 13 nya anställningar.

Det var 2011 som Göteborg, efter beslut i kommunstyrelsen, började se dagbarnvårdarna som ett bra alternativ till förskolan – en möjlighet som samtidigt kunde bidra till att korta barnomsorgsköerna.

Under 2012 arrangerades informationsmöten som lockade 57 intresserade. Så småningom anställdes 13 av dem vilket innebar en tio-procentig höjning av antalet dagbarnvårdare i staden.

– Den satsningen var vi väldigt nöjda med, säger Anna-Marie Pettersson som är förskolechef i stadsdelen Västra Hisingen och i november också kunde erbjuda 13 dagbarnvårdare en tvåårig grundutbildning till barnskötare. De fortsätter att jobba som vanligt men ersätts de dagar de följer Studiums kurs.

Tar tid att marknadsföra dagbarnvårdare på nytt
Dessutom har ett 50-tal, redan utbildade barnskötare, fått en fördjupad barnskötarutbildning som gett dem kunskap kopplad till förskolans läroplan.

– När vi rekryterade i fjol var det länge sedan det senast hade gjorts. En del stadsdelar hade helt tagit bort dagbarnvårdarna, och då tar det lite tid att marknadsföra möjligheten igen, säger Anne-Marie Pettersson som emellertid har gott hopp om stort intresse även inför vårens informationsträffar.

Nio av tio stadsdelar (Askim-Frölunda-Högsbo avstår) är med i kampanjen som inleds med bred annonsering i slutet av den här månaden, och så småningom följs upp med en rad informationsträffar ute i stadsdelarna.

– Om vi kunde anställa ytterligare13 dagbarnvårdare skulle det vara ett väldigt bra resultat, säger Anne-Marie Pettersson.