Alla besök bör undvikas. Från och med fredag 13 november och fram till den 30 november gäller skärpta besöksrutiner på Göteborgs Stads äldreboenden. Det innebär att alla besök på äldreboenden bör undvikas.

De skärpta besöksrutinerna införs på grund av att smittspridningen av covid-19 ökar i Göteborg och Västra Götaland och utifrån Folkhälsomyndighetenslokala allmänna råd om att undvika fysisk kontakt med andra än de som man bor med.

Det är enhetschefen på varje äldreboende som kan besluta om avsteg från den skärpta rutinen som också kan komma att omprövas under de veckor den gäller – alltså från den 13 till den 30 november. Det kan också bli aktuellt att förlänga rutinerna.