Personalbrist på grund av hög smittspridning. Den rekordstora smittspridningen och höga frånvaron skapar personalbrist inom flera verksamheter i Göteborgs Stad. Hårdast drabbad är äldreomsorg, funktionsstöd, socialförvaltningar, förskola och skola. ”Vi tar gärna emot timvikarier till våra bemanningsenheter”, säger Tina Liljedahl Scheel, HR−direktör i Göteborgs Stad.

Den smittsamma virusvarianten omikron har lett till mycket höga nivåer av sjukfrånvaro inom hela samhället. Det gäller även Göteborgs Stad som nu har en ansträngd bemanningssituation. Variationen är dock stor mellan olika förvaltningar och bolag. Svårast är det för de brukarnära verksamheterna, som äldreomsorg (vård- och omsorgsboenden och hemtjänst), funktionsstöd, socialförvaltningarna och förskola.

”Nu behöver vi prioritera i våra verksamheter”

Även skolan tillhör de mest drabbade verksamheterna. Den faktiska statistiken kommer inte förrän efter månadens slut men redan nu ser man att antalet sjukanmälningar är betydligt högre än det var under samma period 2021.

− Nu behöver vi prioritera i våra verksamheter och kan inte göra allt vi brukar göra. Vi måste se till att det viktigaste delarna bemannas och jobbar intensivt på att så mycket som möjligt ska fungera, säger Tina Liljedahl Scheel.

Behovet av vikarier är stort och hon ser gärna nya sökande till förvaltningarnas bemanningsenheter.

Central samordning

Stadsledningskontoret träffar förvaltningsdirektörerna från socialförvaltningarna, äldre samt vård− och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen varje tisdag för att följa arbetet och se vad som behöver samordnas centralt. Utöver detta stöttas HR-cheferna efter behov kring till exempel arbetsmiljöfrågor och vad som är möjligt enligt lag och avtal.

Inom förvaltningarna arbetar man på många olika sätt för att lösa bemanningen. Det görs prioriteringar kring vad som måste genomföras och vad som kan minska, alternativt läggas på is en period.

− Inom äldre- samt vård− och omsorgsförvaltningen har man till exempel stängt restauranger och personalen har i stället fått flytta ut på vård- och omsorgsboenden för att laga frukost, lunch och middag på plats.

Personal får göra andra arbetsuppgifter än de brukar

Omfördelning av personal sker utifrån anställningsavtalens ram. Dialoger förs också med personal om att utföra andra arbetsuppgifter än vad de brukar göra och det finns de som frivilligt arbetar med andra uppgifter än de normalt gör.

Förvaltningar stödjer varandra med olika arbetsuppgifter, som till exempel exempelvis transporter, och bemanningsenheterna arbetar intensivt för att tillsätta korttidsvikarier.

Är du intresserad av att arbeta som timvikarie kan du anmäla ditt intresse här.