Bjuder in till arbete med samhällutmaning. Nästan varannan högskolestudent lider av stress, prestationsångest och oro. De tillhör även en ekonomiskt utsatt grupp. Det visar en kartläggning som Göteborgs Stad gjort nyligen. Nu startar ett nytt initiativ med ett nätverk som ska byta erfarenhet, kunskaper och utveckla samverkan om hur man kan främja studenters psykiska hälsa.

– Det sociala skyddsnätet för studenter innehåller många luckor. Samtidigt är det viktigt att stötta och hjälpa studenter att skapa en motståndskraft mot livets utmaningar och inte vänta tills det blivit ett större problem säger Lovisa Larsson Allansson som är utvecklingsledare folkhälsa på socialförvaltningen Centrum

En nationell studie från folkhälsomyndigheten visar att studenter har ett lägre psykiskt välbefinnande än jämnåriga som förvärvsarbetar.

Kartläggning av arbetsområden

Vid Studentforum 2021, en mötesplats för studenter, politiker och näringsliv, lyftes behovet av att arbeta med högskolestudenters psykiska hälsa. Det blev startskottet för ett utvecklingsarbete

Foto: Lo Birgersson

inom området. En arbetsgrupp bildades som idag består av Göteborgs universitet, Chalmers, Västra Götalandsregionen och stadens utvecklingsledare inom folkhälsa.

Gruppen genomförde en kartläggning av studenters psykiska hälsa och behov av hälsofrämjande och förebyggande insatser. Den visar att det område som studenter anser är allra viktigast att arbeta vidare med är ekonomi och bostadssituation. Därefter följer sociala skyddsnät och hälso- och sjukvård och sedan studiemiljö.

På femte plats på listan finns” skenet av att allt är möjligt.” Lovisa Larsson Allansson förklarar närmare:

– En samhällsanda där ”allt är möjligt” skapar stor press på den enskilda individen. Verkligheten kantas av motgångar och det är viktigt att skapa en atmosfär där man kan prata om det och om vad som egentligen skapar mening i livet, säger hon.

Kräver samarbete över verksamhetsgränser

Nästa steg i arbetet blev att presentera kartläggningens resultat vid en konferens med temat ”Studenters psykiska hälsa – en stor samhällsutmaning.” Mötet mellan bland annat representanter från MUX – mottagningen unga vuxna, ungdomsmottagningar, rehabmottagning, Respons alkoholrådgivning och studentstöd på Chalmers och studentkårer betonade frågans komplexitet.

Konferensen blev ett avstamp för ett nybildat nätverk med verksamheter som möter studenter i sitt arbete och som träffas över professions- och verksamhetsgränser. Nätverket ska byta erfarenhet, kunskap och utveckla samverkan för att tillsammans kunna främja studenters psykiska hälsa.

Från det första fröet på Studentforumet 2021 till nätverket som har sin första träff den 28 februari i år tar studenterna själva en viktig plats i arbetet.

– Det är deras erfarenhet och behov som står i centrum och är utgångspunkten för nätverkets arbete med att hitta lösningar till de utmaningar som finns kring studenters psykiska hälsa, säger Lovisa Larsson Allansson.