För brukare med covid-19. Göteborgs Stad startar särskilda hemtjänstteam som ska arbeta med brukare som har konstaterad eller misstänkt smitta av covid-19. I nästa vecka börjar tio specialistteam arbeta – ett i varje stadsdel.

– Nu påbörjar vi processen med att starta teamen, den fackliga samverkan ska göras under den här veckan. Vi vet att några medarbetare redan är intresserade av att ingå i specialistteamen, säger Babbs Edberg, förvaltningsdirektör i stadsdelsförvaltningen Centrum och samordnare av stadsdelarnas arbete med covid-19 inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Teamen ska i första hand arbeta hos brukare med konstaterad eller misstänkt smitta av covid-19.

25 konstaterat smittade den här veckan
Hur många som ingår i teamet avgörs av respektive stadsdels behov och antal konstaterat och misstänkt smittade brukare. Den här veckan är ungefär 25 av stadens drygt 7000 hemtjänsttagare konstaterat smittade av covid-19.

Specialistteamen ska bestå av undersköterskor som rekryteras från Göteborgs Stads ordinarie hemtjänstpersonal. Undersköterskorna får stöd av en sjuksköterska som säkerställer att de får den information och utbildning de behöver för att känna sig trygga. Det kan handla om frågor kring skyddsutrustning och vårdhygien.

– De här teamen får trygg och samlad kompetens i sitt specialiserade uppdrag. De kommer bidra till ökad trygghet för ordinarie hemtjänstpersonal, säger Babbs Edberg.