Stort behov. I Sverige lider ungefär 2,5 procent av befolkningen av samlarsyndrom. Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad startar i höst ett team för att hjälpa samlare inom boendestöd i Göteborg. “Det finns ett stort behov, vi träffar redan många av de här personerna i dag, men vi har inte haft någon metod för att jobba med dem innan”, säger Sofie Wassberg, enhetschef boendestöd Hisingen.  

Det finns så kallade samlarteam på olika ställen i Sverige. Stockholm och Malmö är de som arbetat längst och kommit längst med det. Nu håller ett samlarteam på att startas i Göteborg. Det ska bestå av åtta personer och en pedagog. Intresset för att vara med är stort. 

– Det är befintlig personal som arbetar hos oss som boendestödjare och som är intresserad av att jobba i samlarteamet, säger Sofie Wassberg.  

Sjukligt samlande

Ungefär 2,5 procent av Sveriges befolkning uppskattas ha samlarsyndrom. Problematiken tycks öka med åldern och samlandet kan pågå år efter år, en del hyr förråd eller skaffar sig ett hus till för att få plats med samlingen.  

– Det är sjukligt samlande, man samlar på sig saker och kan inte göra sig av med saker. Till slut blir hemmet helt belamrat, säger Catharina Roos Ståhlberg, enhetschef boendestöd Sydväst. 

Ett stöd inte behandling

De medarbetare som ska jobba i teamet ska få en grundläggande utbildning och det är tänkt att teamet ska starta i höst. Metoden som används utgår från KBT.  

– Det är ett stöd, inte en behandling. Det handlar om att ändra vanor, skaffa rutiner och ändra sitt beteende, säger Viveca Andersson, enhetschef boendestöd Nordost.  

– Få tillfrisknar helt och hållet, det handlar om att få det bättre och nå vissa delmål. Kanske ha några ytor i sitt hem som är fria, säger Therese Björntorp, enhetschef boendestöd Centrum.  

Får skriva kontrakt

De som har ett sjukligt samlade känner ofta skuld och skam och långt ifrån alla vill ha hjälp. De som väljer och blir beviljade stöd av samlarteamet får skriva på ett kontrakt. Det är det som skiljer från en vanlig boendestödinsats.  

– Det är en tätare uppföljning och vi behöver samverka med många aktörer som ser problematiken kring de här personerna; räddningstjänst, störningsjour och fastighetsägare, säger Sofie Wassberg.  

Kan få stora konsekvenser

Personer med samlarsyndrom finns inte bara inom förvaltningen för funktionsstöd utan i flera andra förvaltningar i staden. Många har inget stöd i någon form från samhället. Det kan vara hyresvärdar eller anhöriga som upptäcker problematiken.  

– Samlandet kan leda till stora konsekvenser; personligt lidande, man kan bli av med sin bostad, man kanske inte kan umgås med när och kära, man kan inte laga mat eller sköta sin hygien, säger Viveca Andersson.