Träffa en anhörigkonsulent och ställ frågor. Närmare 1,3 miljoner anhöriga i Sverige stödjer, hjälper eller vårdar någon närstående som behöver omsorg. Onsdagen den 6 oktober uppmärksammar Göteborgs Stad deras insatser på nationella anhörigdagen. Göteborgs Stads anhörigkonsulenter informerar om det stöd du kan få som anhörig.

Möter du människor i ditt arbete som stöttar en närstående? Kanske är det du själv som stöttar eller har en vän som gör det?  Det kan vara stöd och omsorg till en familjemedlem, granne eller vän, som till exempel är psykiskt sjuk, äldre, har en beroendeproblematik eller har en funktionsnedsättning.

Anhörigkonsulenterna på turné

För att uppmärksamma nationella anhörigdagen kommer anhörigkonsulenterna åka på turné i Göteborg. Den här veckan befinner de sig i på olika platser för att informera om det stöd man kan få som anhörig. Se listan här nedan var du kan träffa Göteborgs Stads anhörigkonsulenter och ställa frågor.