En lokal kampanj inför Världsaidsdagen pågår i kollektivtrafiken i Göteborg. Foto: Maja Kristin Nylander

Kampanj i kollektivtrafiken. Torsdag 1 december är det Världsaidsdagen. Inför den pågår en lokal kampanj i kollektivtrafiken och Göteborgs Stad är med på ett event Lindholmen på torsdag.

World aids day, eller Världsaidsdagen, är en internationell dag för att uppmärksamma människor som lever med Hiv/Aids.

-I år görs en lokal kampanj här i Göteborg på spårvagnar och bussar under den här veckan. Det är med koppling till en sida på internet som heter Hivplus, berättar Erika Gustafsson som jobbar med SRHR-frågor som utvecklingsledare på Dialoga, socialförvaltningen Centrum.

Informerar i lokal kampanj

Kampanjen går ut på att sprida information om att Hiv inte överförs med välinställd behandling. -Hiv har varit en del av vårt liv i 40 år och forskningen har gått framåt mycket. Men informationen om det är inte så spridd, det finns fortfarande ett stort stigma för personer som lever med Hiv. Det behöver inte vara så.

På plats vid bussen

Den 1 december är Västra Götalandsregionens SRHR-buss vid Lindholmen, Diagonalen. klockan 10-14.  Erika Gustafsson finns på plats från Göteborgs Stad klockan 12-14. Där finns också lokalt engagerade intresseföreningar. SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det är kostnadsfritt att besöka bussen. Förutom kampanjen i kollektivtrafiken har det varit en kampanj i sociala medier under hela november.