Restriktioner och rekommendationer är kvar.   Samhället öppnar igen och de flesta allmänna restriktioner upphör från och med onsdag 9 februari. Men det finns fortfarande kvar restriktioner och rekommendationer för verksamheter inom vård- och omsorg. Du kan vara trygg med att Göteborgs Stads hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt hälso- och sjukvård kommer fortsätta att följa samma rutiner och arbetssätt som hittills.

— Även om samhället öppnas upp är det viktigt att komma ihåg att vi inom äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården arbetar som vanligt och är noga med att begränsa smittspridningen, säger Babbs Edberg, förvaltningsdirektör på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Alla medarbetare ska stanna hemma vid symtom. Vård- och omsorgspersonal ska även testa sig och den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst fem dagar varav två dygn utan feber och med klar förbättring.

Äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården fortsätter att arbeta riskreducerande och att följa basala hygienrutiner, rekommendationer för source control och att använda skyddsutrustning.

Trygga besök på vård- och omsorgsboenden

För att kunna erbjuda trygga besök samt begränsa risken för smittspridning på vård- och omsorgsboenden har Göteborgs Stad särskilda besöksrutiner. Läs mer om dessa via länken här nedan.