Särskilda rutiner och förbokning. Det tillfälliga besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden i Göteborgs Stad upphör från och med 24 februari. ”Det känns bra att vi nu genom särskilda besöksrutiner och förbokade besök öppnar för trygga besök mellan hyresgäster och deras nära och kära”, säger Tina Isaksson, avdelningschef för vård- och omsorgsboenden.

– Besöksförbuden har hela tiden varit tillfälliga, och syftet har varit att hindra smittspridning. Ett besöksförbud inskränker på människors grundlagsskyddade rättigheter och kan leda till fysisk och psykisk ohälsa, säger Tina Isaksson.

– Bedömningen är nu att det är så få kvar som inte vaccinerats att det inte motiverar ett fortsatt förbud. Samtidigt måste vi vara väldigt försiktiga och ha kvar olika restriktioner och säkerhetsåtgärder på vård- och omsorgsboenden i Göteborgs Stad.

Så ska besöken göras trygga

– För att kunna erbjuda trygga besök samt begränsa risken för smittspridning på vård- och omsorgsboenden har Göteborgs Stad särskilda besöksrutiner.

Anhöriga och närstående bokar besök via enhetschefen på vård- och omsorgsboendet. De kommer tillsammans överens om tid som passar för besök.

Eftersom vård- och omsorgsboenden fortfarande har stängda entréer tar en värd eller undersköterska emot besökare i entrén vid den tid de har bokat besök. Värden följer besökaren till lägenheten och följer med ut när besöket är över.

Alla behöver vara fortsatt noga med hygien

– Anledningen till att besökarna följs till och från lägenheten är för att begränsa antalet personer i samma utrymme, beskriver Tina Isaksson.

Alla behöver fortsatt vara noga med hygien, därför ska besökare tvätta eller sprita händerna i entrén och använda munskydd under hela besöket. Munskydd är obligatoriskt och ska användas enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Även om vi nu öppnar för besök på vård- och omsorgsboende med fysiska träffar så är det bra att uppmuntra anhöriga och närstående till alternativa sätt att hålla kontakten. Använd digitala hjälpmedel som till exempel videosamtal, och så fort vädret tillåter uppmuntra anhöriga att träffa hyresgästerna utomhus, säger Tina Isaksson.