Efter år av väntan och förberedelser är Göteborgs Stad nu redo att datorisera 55.000 skolelevers journaler. Det nya systemet väntas förbättra elevhälsovården på flera sätt. Redan till höstterminen inleds arbetet på fyra skolor.

Det har länge funnits starka argument för att datorisera de gamla pappersjournalerna i Göteborgs skolhälsovård: dubbelarbete undviks, viktig medicinsk information blir lätt överblickbar och statistikarbetet förenklas väsentligt.

Viktigt skydda integriteten

Två grundskolor och två gymnasieskolor har utsetts om piloter när projektet lanseras efter sommaren.

– Härlanda och Bergsjön kommer att vara först ut i grundskolan, medan Angered och Polhemsgymnasiet blir de första gymnasieskolorna att gå över till det nya systemet, säger YwonneBergkvist som är ansvarig projektledare på stadskansliet.

Skolhälsovården är den av elevhälsan delar som förknippas med mest sekretess. Stor vikt har också lagts vid integritetsskyddet – känslig information separeras för respektive yrkesroll.

– Av ungefär 1.000 användare hör 200 hemma i skolhälsovården. Efter årsskiftet följer vi efter med datoriseringen av elevhälsovårdens andra delar: psykologerna, skolornas kuratorer, specialpedagoger och rektorer, säger Ywonne Bergkvist.

55.000 elever på 153 skolor

I första hand kommer datoriseringen att ske med ny information, men den kan också komma att kompletteras av gamla uppgifter. Till exempel om det finns kunskap om allergier eller andra allvarliga sjukdomstillstånd.

Övergången berör cirka 55.000 elever mellan 6 och 21 år på 153 kommunala skolor i Göteborg.

För 2008 är utbildnings- och systemkostnader budgeterade till 1,15 miljoner medan den beräknade kostnaden för 2009 är drygt 2 miljoner kronor.