Mitt bland Göteborgskalasande barn och föräldrar i Trädgårdsföreningen hade socialtjänstens familjehems-projekt också i år slagit upp sitt tält. Behovet av nya familjehem är stort och stort var också intresset för Familjehemsprojektets tält. ”Det här är helt rätt sätt att komma i kontakt med folk”, säger Lotte Hansson på Familjehemsprojektet.

– I år känner vi oss mer säkra än någonsin att det här är något vi ska fortsätta med. Man måste synas och höras, vara öppen för att prata och inte backa för några frågor, säger Lotte Hansson på Familjehems- projektet i Göteborgs Stad.

– Det ger socialtjänsten och familjehemsverksamheten ett
ansikte så att det inte är något svart hemskt moln i bakgrunden utan alla har en chans att prata om det.

Många nyfikna barn

Det inte går att mäta i några exakta tal hur många nya familjehem som tillkommit genom kalaskampanjerna som genomförts de tre senaste åren. Några besökssiffror finns inte heller, men Lotte Hansson ser det som ett arbete på lång sikt.

Många barn har också kommit till kalastältet och varit nyfikna.
572A_2.jpg

– Vi förklarar att ibland är det så att barn inte kan bo hemma hos sina föräldrar och då letar vi efter familjer som kan ta emot dem, antingen en helg i månaden eller att barnen bor där. Då lyssnar barnen med stora ögon ”åh, det skulle ju vi kunna” eller ”jag vill aldrig bo i någon annan familj”, säger Lotte Hansson

Hon menar att medvetandet i samhället i stort har blivit större vilket märktes bland årets besökare på Göteborgskalaset.

– Och många som besökte tältet i Trädgårdsföreningen förra året kom tillbaka i år. Många gick direkt på och sa ”vad bra att ni står här för nu ska vi prata, vi har funderat på det här!

Lotte Hansson berättar också att förutom de som kanske kan tänka sig att ta emot ett barn har också familjer som själva fått sina barn omhändertagna stannat till vid tältet och pratat lite.

– Det här är ett sätt att få kontakt med en laddad del av socialtjänsten utan att behöva gå till något kontor eller ringa och söka en handläggare. Det blir väldigt avdramatiserat så därför har vi många samtal som inte leder till att man blir familjehem men folk får ventilera sina tankar och sin oro.

Fler familjer behövs

Familjehemsprojektet i Göteborgs Stad söker hela tiden nya familjer som är beredda att ta emot ett barn i sitt hem och bli det som förr kallades fosterfamilj.

2D2E.jpgI verksamheten ingår också att rekrytera kontaktfamiljer som kan avlasta till exempel en ensamstående mamma någon helg i månaden.

Det behövs också nya stödhem för barn med funktionshinder som har rätt till hjälp enligt LSS, lagen om stöd och service för funktionshindrade.

Men nya familjer är inte alltid så lätt att hitta.

– Men det är en markant ökning av intresset för familjehemsfrågan efter en sån här kampanj, visst märker man det. Hela måndagen och tisdagen har jag pratat med folk som ringer undrar och som ska fundera vidare. Någon har ringt och haft nya idéer på hur vi ska kunna rekrytera, säger Lotte Hansson.

Uppmärksamhet gav gensvar

Förra hösten hölls en stor konferens i Göteborg om familjehemmen. Konferensen fick stor uppmärksamhet i medierna och många nya familjer hörde av sig efter det.

På tisdag i nästa vecka håller Familjehemsprojektet ett samlat informationsmöte för dem som kan tänka sig att bli antingen familjehem, kontaktfamilj eller stödhem.

Många har redan anmält sitt intresse men Lotte Hansson välkomnar fler. Det går då bra att ringa till Familjehemsprojektet på telefonnummer 020-444 001.

Fotnot:
Ungefär 1.000 barn från Göteborg är placerade i familjehem. I Sverige är siffran mellan 10.000 och 12.000 barn
7D80_2.jpg
Familjehemsprojektet i Göteborgs Stad är en samverkan mellan stadsdelarna Tynnered, Majorna, Lärjedalen, Biskopsgården. Arbetet med rekrytering och utbildning av familjehem har pågått sen 1999.