Många är intresserade. Det verktyg som Göteborgs Stad har tagit fram för utvärdering av insatser för vuxna missbrukare, UIV, får nu spridning i landet. För initiativet står Sveriges kommuner och landsting som har valt att satsa på den effektiva modellen.

Verktyget UIV, utvärdering av insatser för vuxna, har använts i missbruksvården i Göteborg sedan 2009. Det har visat sig vara en framgångsrik modell och nu har Sveriges kommuner och landsting valt att uppmärksamma verktyget så att även andra kommuner ska få ta del av det.

− Det är kul att de tycker att det vi har utvecklat i Göteborg är värt att sprida, säger Marco Fredin, som har varit med och tagit fram verktyget och nu arbetar på GR/FoU-väst för att sprida det.

Missbrukarna själva har utvärderat
Verktyget är en databas som hjälper socialkontorens handläggare att hitta de insatser som har värderats högt av personer som genomgått behandling på grund av missbruk. Till grund för databasen ligger dialogintervjuer där missbrukarna själva har fått vara med och uppskatta värdet av den hjälp de har fått. Även deras handläggare får svara på frågor om insatsen.

Några kommuner i Göteborgsregionen, som Lilla Edet, Härryda, Mölndal, Kungälv och Alingsås, har redan visat intresse för verktyget. I Partille har man börjat använda det.

Västernorrland på tur
Genom Sveriges kommuners och landstings projekt ”Från kunskap till praktik” kommer UIV nu att få spridning över hela landet. Marco Fredin ska åka land och rike runt för att informera olika regionala forsknings- och utvecklingsenheter, som i sin tur sprider det till kommunerna.

− Det är ett stort intresse. På tur härnäst står Västernorrland, Dalarna, Västmanland och Örebroregionen, säger han.

Till grund för annat verktyg
Parallellt har Göteborgsmodellen legat till grund för ett annat verktyg som har tagits fram i Stockholm och som används för att utvärdera behandlingshemvården för barn och unga. Det utvärderingsverktyget har i sin tur fått spridning till andra kommuner i Stockholmsområdet och kommer även att införas i Göteborg.