Fakta om psykiska sjukdomar, konkreta råd och tips i vardagen samt information om var man kan vända sig om man behöver hjälp. Det är något av innehållet på Gyllingen Göteborg – en ny webbportal för barn och unga med psykiskt sjuka föräldrar.

För lite mer än ett år sedan tog Göteborgs kommunfullmäktige beslutet att starta en samrådsgrupp när det gäller barn till psykiskt sjuka föräldrar. Syftet var att bättre ta vara på de resurser som redan finns, fortbilda berörda personalgrupper och att starta en webbportal.

– Portalen är till för barnen, även om vi rekommenderar vuxna att också gå in och läsa. Vi försöker sätta ord på det som sällan sätts ord på, på alla hemligheter de här barnen ofta bär med sig, säger webbmaster Siggi Olafsson på Centrum för barn och ungdomars hälsa.

Portal med konkreta tips

Ett viktigt syfte med sidan är det pedagogiska. Här finns information om de vanligaste psykiska sjukdomstillstånden, som till exempel psykos, depression och ångest.

Dessutom ger portalen konkreta tips. Som till exempel vad man kan göra när mamma eller pappa är sjuk och vilka rättigheter man har. Rätten att säga nej, ställa krav och få respekt.

– I första hand har den ett utbildningssyfte. Vi ville inte göra en sida där man först kommer till råd om hur man går vidare och söker hjälp, även om sådana råd också finns på portalen, säger Siggi Olafsson.

Skriven på ett rakt språk

Språket är rakt och enkelt. Utan omskrivningar.

– Vi skriver vad det handlar om, pratar inte runt saker och ting. Är det en psykos skriver vi psykos, och inte ”ont i själen”.

En del av materialet är lånat från en webbplats som finns sedan tidigare hos Karlakliniken i Örebro. Några texter är också skrivna av medlemmar ur samrådsgruppen.

Fotnot:
Information särskilt riktad till berörda personalgrupper finns samlat på Centrum för barn och ungdomars hälsas hemsida, under rubriken ”Osynliga barn”.

2154