All elevhälsopersonal utbildad. Nu kan elevhälsan på stadens alla gymnasieskolor flagga i regnbågens färger. Sedan början av februari är personalen där – allt från skolsköterska till rektor – hbt-diplomerad. Tanken är att alla elever ska bli bemötta på ett respektfullt sätt oavsett sexuell läggning.

Drygt 130 personer från utbildningsförvaltningens elevhälsoteam har deltagit i den utbildning som ligger till grund för att få bli hbt-diplomerad. Under två halvdagar har de fått reflektera kring heteronormativa värderingar, sin egen sexualitet och hur man bäst bemöter eleverna.

− Man ruskas om lite grann och får ifrågasätta sina egna, ofta heteronormativa, tankar. Efter första tillfället fick dessutom hela teamet uppgiften att se över sin egen verksamhet, till exempel vad det finns för broschyrer i skolsköterskans väntrum, säger Susanne Lingefjärd Hedqvist, medicinskt ledningsansvarig för skolhälsovården på Göteborgs kommunala gymnasier.

Rätt första bemötande viktigt
De som har deltagit i utbildningen är rektorer, skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare.

− Det handlar om all personal i elevhälsan som har enskilda möten med eleverna. Om en elev har gått och laddat för att våga säga något om sin sexualitet eller fråga om råd, är det oerhört viktigt att det första bemötandet blir rätt, säger Susanne Lingefjärd Hedqvist.

Hon säger att ungdomarna naturligtvis inte ska mötas av homofobiska uttalanden. Men att även andra kommentarer kan stjälpa, trots att de inte är elakt menade utan bottnar i okunskap.

− ”Det där går säkert över.” ”Har du verkligen tänkt dig för, om du byter kön kan du aldrig bli förälder.” Det finns så många dumma kommentarer som kan poppa upp ibland, säger hon.

Ny personal måste utbildas
Det är också viktigt att elevhälsans personal har koll på hur de kan hänvisa eleverna vidare.

− Skolsköterskan jobbar inte med behandling, men ska ha kunskap om hur man kan hjälpa till att hitta andra stödpersoner eller hänvisa till rätt ställe, säger Susanne Lingefjärd Hedqvist.

Dessutom måste även ny personal ges möjlighet att utbilda sig i hbt-frågor.

− Vid personalomsättning gäller det att ha kvar de här kompetenserna, säger hon.

Föreläsning för alla
Vid ett par tillfällen har även övrig skolpersonal haft möjlighet att lära sig mer.

− Vi har erbjudit tvåtimmarsföreläsningar för all personal. Som elev har du ofta stort förtroende för din lärare, bambatant eller vaktmästare och då är deras respons lika viktig.

Alla föreläsningar har arrangerats av HIV-prevention i Västra Götaland.