… utbildningsansvarig för familjehem inom Göteborgs Stad. I vår håller du i en utbildning för familjehemssekreterare inom Göteborgs Stad och några andra västsvenska kommuner. Vad går den ut på?

– Det är en utbildning för dem som ska utbilda familjehem. Förra året tog Socialstyrelsen fram ett utbildningspaket för att underlätta för kommunerna, många har tidigare inte erbjudit någon utbildning alls till familjehemmen. Nu finns en särskild bok för familjehemmen – det är något vi längtat efter.

Varför kommer utbildningspaketet först nu?
– 1 januari 2013 gjordes ändringar i socialtjänstlagen som gör att kommunerna är skyldiga att anordna utbildningar för familjehem och Socialstyrelsen fick i uppdrag att ta fram en grundutbildning för jour- och familjehem. Utbildningsmaterialet består av två delar, en lärobok för familjehemmen och en studiehandledning till familjehemsutbildare. Utbildningen bygger på åtta träffar och varje gång diskuteras olika teman. Bland annat ursprungsfamiljens betydelse och hur man stödjer barns behov av närhet, anknytning och omsorg.

Du har varit med och utformat innehållet i Socialstyrelsens kursmaterial. Berätta!
– Göteborgs Stad ligger i framkant inom området, vi har haft utbildningar för familjehemmen i många år. Jag har jobbat på heltid med detta sedan 2000. När Socialstyrelsen började arbeta med att ta fram ett material var de intresserade av våra erfarenheter. I referensgruppen ingick också några andra kommuner, bland andra Stockholm.

Innehåller utbildningen några nyheter för Göteborgs Stads del?
– Vi kommer använda en något modifierad version av Socialstyrelsens utbildning, det finns sådant som vi vill ha kvar sedan tidigare. Det som Socialstyrelsen tillför är att barns hälsa och utbildning lyfts fram. Forskning har visat på brister i skolgången för placerade barn. Detsamma gäller hälsan.

Kommunerna är skyldiga att erbjuda utbildning – är det obligatoriskt för familjehemmen att gå den?
– Nej, men det finns förslag på att det ska bli obligatoriskt. För oss som jobbar med familjehem är det självklart.