Vård och stöd för kvinnor utan fast bostad. Västra Götalandsregionens buss för sexuell och reproduktiv hälsa kommer till Huldas hus vid tre tillfällen i december. På bussen går det till exempel att ta gynekologiskt cellprov och testa sig för könssjukdomar.

Anna Karlsson är fältsekreterare på Huldas hus.

– Vi vill göra det lite enklare och tillgängligare att få vård och stöd för vår målgrupp som är kvinnor som saknar fast boende”, säger Anna Karlsson, fältsekreterare på Huldas hus, socialförvaltningen Sydväst.

Mötesplatsen Huldas hus öppnade för 13 år sedan. Hit kan kvinnor som saknar fast boende komma för mat, vila och duscha eller låna dator och telefon.

– Många av våra besökare upplever att det framför allt är en plats för gemenskap och att de känner sig mindre ensamma när de är här, säger Anna Karlsson.

Underlätta vården

Verksamheten besöks av ungefär 250 kvinnor om året och det de har gemensamt är att de saknar fast boende. Deras livssituation kan göra det svårare att besöka vården och det är där SRHR-bussen kommer in i bilden.

– De kvinnor som kommer hit har ofta andra saker som är viktiga att prioritera, men då kan de passa på att besöka bussen när de ändå är här. Huldas plats är en trygg plats för många och förhoppningen är att det här ska avdramatisera besöket för dem som är rädda och osäkra. De kan ha jobbiga upplevelser med sig i bagaget som gör att sådana här besök kan vara extra tuffa, säger Anna Karlsson och berättar att personalen i bussen även kommer besöka Huldas hus för att berätta vad som erbjuds.

Samtal och hjälp

SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och är en del av de mänskliga rättigheterna. Den mobila kliniken startade som ett projekt 2018 och är sedan 2020 en ordinarie

Målgruppen för Huldas hus är kvinnor som saknar fast boende.

verksamhet som vänder sig till alla i Västra Götalandsregionen och särskilt till specifikt utsatta som målgruppen på Huldas hus.

– Vi som arbetar i bussen är sjuksköterskor och barnmorskor. Man kan komma och prata om allt som rör sexuell hälsa och rättigheter. I bussen kan man få hjälp med cellprovtagning, testa sig för könssjukdomar, få preventivmedel av olika slag utskrivet på recept, både p-stavar och spiraler insatta eller uttagna, säger Sara Holm som är barnmorska i bussen.

Bred kompetens på plats

SRHR-bussens besök är ett samarbete med Huldas hus, Hagateamet och Sprututbytet.

– Det innebär att det finns det en bred kompetens på plats och kvinnorna kan få information om olika verksamheter och var de kan vända sig vid olika tillfällen och behov, så att de har möjlighet att få den vård de har rätt till, säger Sara Holm.