Alla aktiviteter i ett program. Hälsolots Centrum Majorna-Linné och Hälsoteket Örgryte-Härlanda har gått samman och heter nu Hälsolots Centrum. “Alla aktiviteter är samlade i ett och samma program och alla är välkomna oavsett var man bor”, säger Maria Andersson, en av tre verksamhetsutvecklare på Hälsolots Centrum.

Göteborgs Stad har numera socialförvaltningar i fyra olika områden, i stället för tidigare stadsdelsförvaltningar. Hälsolots och Hälsotek finansieras till hälften av Göteborgs Stad och till hälften av Västra Götalandsregionen. Vid årsskiftet 2022/2023 tecknade de ett nytt avtal och då togs också beslutet att Hälsolots och Hälsotek skulle hänga ihop med den nya organisationen i staden.

Lära av varandra

Därför sammanfördes Socialförvaltningen Centrums två folkhälsosatsningar Hälsolots Centrum Majorna-Linné och Hälsoteket Örgryte-Härlanda och bildade Hälsolots Centrum.

– Att vi nu slås ihop under benämningen centrum innebär inte att vi flyttar vårt fokus och alla aktiviteter till de centralaste delarna, utan snarare att vi genom en gemensam blick kan lägga mer kraft på de områden där behoven är som störst. Vi får större förutsättningar att lära oss av varandras erfarenheter över hela stadsområdet och sprida det som haft positiv effekt, säger Johanna Rönnqvist, verksamhetsutvecklare på Hälsolots Centrum.

Från Sanna till Torpa

Upptagningsområdet omfattar nu Sanna i väster till Torpa i öster. Men alla är välkomna oavsett om man bor i staden eller utanför.

– Vi erbjuder inspiration, motivation och verktyg för att leva hälsosamt. Det är kostnadsfria aktiviteter på dagtid, programmet sätts ihop utifrån de behov som befolkningen har i Centrum och genomförs i samverkan med aktörer, framför allt i stadsområde Centrum, säger Erika Svenske, verksamhetsutvecklare på Hälsolots Centrum.

Gratis att vara med

Det nya namnet innebär också att alla aktiviteter finns samlade i ett och samma programblad. Det finns på webbsidan halsolots.se och hos samverkansparter, till exempel bibliotek och vårdcentraler. Vårens program startar den 30 januari och alla aktiviteter är gratis att vara med på.

– Vårt uppdrag är att utjämna skillnader i hälsa och på webbsidan finns även hälsolänkar. Det har inte funnits den typen av samlad hälsoinformation tidigare för befolkningen och professioner i tidigare Hälsoteket Örgryte-Härlandas område, säger Erika Svenske.