Gympa, yoga, självhjälp och rökavvänjning. Nu satsar hälsoteket i Kortedala och Bergsjön stort inför hösten och vintern, med ett program som är mer omfattande än tidigare.

Numera finns hälsotek – eller varianterna hälsodiskar och hälsolotsar – tillgängliga för göteborgare i alla stadsdelar, totalt finns sex sådana centra.

Hälsoteket i Kortedala är det nyaste, det startade i februari i år och slogs då ihop med Bergsjön, som varit igång sedan 2006. I somras utökades personalstyrkan med en heltidstjänst, Agneta Almqvist.

Vill satsa extra på tobaksavvänjning

– Nu lanserar vi ett klart utökat program inför hösten, ungefär 30 procent större än i våras: Fler grupper och drop in-aktiviteter och fler seminarier, säger Agneta Almqvist.

Hon och deltidsanställda Ruth Borkenhagen och Anna Polensky arbetar som hälsosamordnare. Någon dag i veckan finns även sjukgymnast eller sjuksköterska på plats, vilket gör att totalt sex personer arbetar med verksamheten – allt från sittgympa och lätt-aerobics till föreläsningar om yoga, stress, balans i dygnet eller frukostens betydelse.

Själva Hälsoteket ligger på Kvartsekelsgatan. Där sker många av aktiviteterna, liksom i Geråshallen och Sandeklevshallen.

– Fysisk aktivitet är ett viktigt målområde för oss, vi har utökat med fyra-fem sådana grupper. Och så vill vi satsa lite extra på tobaksavvänjning eftersom det finns många tobaksanvändare i Kortedala och Bergsjön, säger Agneta Almqvist.

Populär självhjälpsgrupp

Mest populär hittills har en så kallad KMT-gympa varit.

– KMT är kroppsmedveten gympa med härlig musik, där har vi nu lagt in ett par extra pass. Även vår självhjälpsgrupp har varit mycket populär – och framgångsrik, så att människor kunnat gå tillbaka till arbetslivet igen, berättar Agneta Almqvist.

Självhjälpsgruppen i Geråshallen tar upp självkänsla och den aktuella livssituationen. Deltagarna får stöd av varandra och ibland kommer läkare, kurator eller sjukgymnast och pratar kring olika teman.

Alla grupper och kurser är kostnadsfria

– Hälsa handlar ju om så mycket mer än att bara röra på sig eller äta rätt. Om man inte mår bra psykiskt, orkar man kanske inte träna eller aktivera sig. Allt hänger ihop, säger Agneta Almqvist.

Alla grupper och kurser vid hälsoteket är gratis och oftast behövs ingen föranmälan. Verksamheten är öppen för alla som vill förbättra sin hälsa, eller lära sig mer om hälsofrågor.