Jörgen Samuelsson svarade på frågor. Tusen nya trygghetsbostäder, mer tid för varje omsorgstagare och en satsning på att förbättra arbetsmiljön. Det var några av de besked som Jörgen Samuelsson, avdelningschef för äldreomsorgsfrågor på stadsledningskontoret, gav i tisdagens chatt om hemtjänsten och äldreomsorgen. Här kan du läsa alla frågor och svar.

Peter Jonsvik: När kommer all personal att börja ha legitimationen på sig och använda arbetskläder när de gör hembesök? Är inte detta redan beslutat?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Peter! I de värdighetsgarantier som kommunfullmäktige beslutade förra året garanterar vi att medarbetare som besöker den enskilde skall visa tjänstelegitimation. Så ja det är alltså redan beslutat. Är det inte så, då tycker jag att ni skall lämna synpunkt till stadsdelskontoret. När det gäller arbetskläder är det också ett beslut, men beroende på upphandlingsstrul har detta tagit längre tid att genomföra.

Mia P: Min mamma vill gärna att hemtjänsten lagar middagen ihop med henne hemma. Kan det bli så nu?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Mia! När vi inför rambeslut för hemtjänst är tanken att den tid som beviljas ska kunna användas flexibelt. Den som får hemtjänst ska tillsammans med kontaktpersonalen i hemtjänsten planera vad som ska utföras på den beviljade tider utifrån de målsättningar som man kommit överens om med handläggaren. Så ja, det finns möjlighet att inom den beviljade tiden välja att utnyttja tid för matlagning i hemmet om man önskar.

Anja: Hej läste i Vårt Göteborg att LOV ska införas. Vad betyder det? Blir det massa privata företag som ska konkurrera om de gamla?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Anja! Kommunfullmäktige beslutade i juni om att Göteborgs stad ska införa LOV med början inom hemtjänsten. Stadsledningskontoret kommer att ta fram förslag till förfrågningsunderlag där krav ställs på utförarna. De företag som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget har rätt att teckna kontrakt med kommunen. Det innebär att på sikt kommer det finnas ett antal privata utförare att välja mellan.

M Berggren: Hemtjänstpersonalen är alltid så stressad. Blir det bättre nu? Kan vi lita på det?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej M Berggren! Hemtjänstens medarbetare har flera personer att besöka under ett arbetspass. När staden nu inför rambeslut innebär det att medarbetaren ska utföra den beviljade tiden för den enkilde. Så förhoppningsvis kommer det märkas en stor skillnad framöver.

Kjell: Hej! Är det några nya demensboenden planerade eller uppförande? Nyrenoveringar av demens boende?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Kjell! I den budget för 2015 som kommunfullmäktige antog i juni förra året finns en investeringsplan som sträcker sig 2015-2018 och i slutet av tidsperioden finns medel avsatt för ett äldreboende. Det äldreboendet är inte detaljplanerat ännu. Så vi kan inte säga i dagsläget om det blir ett demensboende. Av de drygt 4 000 äldrelägenheter Göteborg har är ca 30-40 procent demenslägenheter och trenden är att behovet av demenslägenheter ökar.

Anki D: Min pappa är 87 år som bor i Falun och börjar bli dement. Jag vill flytta honom hit till Göteborg där jag bor, men hur får jag in honom i äldreomsorgen? Bor i Lövgärdet. Mvh Anki

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Anki! Om din pappa vill ansöka om äldreboende i Göteborg går det bra. Ni kan antingen vända er till äldreboendesamordning Göteborg som finns i stadsdelen Örgryte-Härlanda. Eller använda er av den e-tjänst för ansökan om äldreboende som Göteborg har. Du hittar den på goteborg.se och sök på ”sökande från en annan kommun”

Jeanette Claesson: Mina föräldrar börjar bli rätt dåliga, särskilt pappa. De skulle behöva hjälp hemma men de inte släppa in nån främmande människa från hemtjänsten. Hur ska jag göra? Jag hinner inte hjälpa dem så mycket som jag skulle vilja och som behövs.

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Jeanette! Det vi kan från staden erbjuda är ju hemtjänst. Mitt råd är att du pratar med din pappa och att ni tillsammans träffar en biståndshandläggare. Du kan också prata med en anhörigkonsulent. Båda dessa går att ni via stadsdelskontoret

Undrande: Uppdrag granskning visade att det finns stora brister i hemtjänsten i Bergsjön. Jag gissar att det finns liknande problem i alla stadsdelar i Göteborg. Hur har det kunnat bli så? Vad har ni gjort för fel i stan?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Undrande! Det var ingen trevlig bild som visades upp. Det är alltid väldigt olyckligt när det inte fungerar. hemtjänstverksamheten i Göteborg är väldigt stor, det är över 9 000 personer som får hjälp av ca 2 600 personal, och i den stora verksamheten finns det tyvärr tillfällen när det inte fungerar. Det är väldigt olyckligt och vi arbetar ständigt på att förbättra oss.

Johan T: Vissa äldreboenden har ju dåligt rykte, det vet alla om. Och en del funkar bra? Vad gör ni för att säkra kvaliteten? Alla kommuninvånare får ju faktiskt inte samma service idag.

Jörgen Samuelsson svarar

Hej Johan T! I Göteborg finns det över 4 000 äldrelägenheter fördelade på ca 70 st boenden. Kvaliteten varierar givetvis på dessa, men vi arbetar på att förbättra kvaliteten. Har nätverk där ansvariga träffas och där vi lär av varandra så att bra exempel kan spridas

Leif: Hur är det där med hemförsäkringen när jag lämnar min nyckel till hemtjänsten? Gäller den ändå?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Leif! De flesta hemförsäkringar ersätter inte det som kallas för ”öppen stöld” som innebär stöld som inte sker genom inbrott. För den som till exempel lämnat ifrån sig en nyckel eller släppt in personer i sin bostad kan det bli ett problem att få ut ersättning om något händer, även om man har en hemförsäkring.
Jag vill råda dig att kontakta ditt försäkringsbolag och fråga vad som gäller för just din försäkring.
Om din nuvarande försäkring inte täcker dina behov, kan du hos Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän teckna en hemförsäkring som är anpassad för äldre och funktionshindrade. Denna försäkring ersätter skador även vid ”öppen stöld”. I övrigt motsvarar den en vanlig hemförsäkring. Det är kommunens försäkringsbolag, Göta Lejon som avtalat med Länsförsäkringar om försäkringen.

Tobias M: När ska Lagen om valfrihet införas i Göteborg? Varför dröjer det, beslutet togs väl före sommaren?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Tobias M! Att införa ett valfrihetssystem enligt LOV kräver omfattande förberedelser då det påverkar både organisation och ekonomi för staden. Stadsledningskontoret har påbörjat ett arbete med att ta fram ett förfrågningsunderlag som ska definiera vilka krav som ska ställas på utförare av hemtjänst.

Karin i Landala: Får man eller får man inte låsa dörren på demensboende? Är så orolig för dement släkting som rymt två gånger och ramlat och slagit sig.

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Karin! Enligt den lagstiftning vi har i Sverige är det inte tillåtet att låsa in personer på ex ett äldreboende. För att inte de som bor där ska fara illa är det viktigt att på andra sätt arbete med att skapa trygghet och hitta lösningar för den enskilde individen.

Sune Olofson: Hur och till vilken instans överklagar vi biståndshandläggarens ovilja/beslut om att inte ordna ett äldreboende till vår bror som är i allvarlig psykisk och fysisk dålig kondition? Biståndshandläggaren svarar inte på våra brev

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Sune! Är din bror inte nöjd med handläggningen av sitt ärende kan han lämna klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Har han fått ett avslag skall ni i det avslaget ha fått med information om hur man överklagar beslutet.

Kristin Pedersen: Min mamma har haft 27 olika personer från hemtjänsten hemma de senaste månaderna, hon blir väldigt orolig av detta. Vad kan jag göra?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Kristin! Tråkigt att din mamma känner sig orolig över antalet personer som besöker henne. Hur många personer som är rimligt att få besök av beror på hur ofta och vilka tider på dygnet man har hjälp. Mitt tips är att din mamma pratar med sin kontaktpersonal inom hemtjänsten och tydliggör sin oro och att det är viktigt för henne med ett mindre antal personer. Det kan sedan dokumenteras i hennes genomförandeplan. Genomförandeplanen ska ligga till grund för hemtjänstens planering och hon kan på så sätt påverka vad som är viktigt för henne.

Gunilla: har hört så mycket om den där kalla paketmaten som bara staplas in till gamlingarna. har ni fortfarande sån mat till dom som har hemtjänst?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Gunilla. Det finns fortfarande kyld mat som levereras hem till den som har hemtjänst. Det är inte längre i så stor omfattning då antalet alternativ för att köpa sitt middagsmål ökat. Nu finns det ex. mycket färdiglagade alternativ i matvaruaffärerna mm att köpa och som många hellre använder.

Pelle68: om jag bara väljer att dom i hem tjänsten ska fixa käk till mig, hur blir det med städningen då? Kan ej städa pga dålig i ryggen, höfter, knäna och mkt värk. Vill inte bo ostädat 🙁 hälsar Pelle

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Pelle! Har du behov att få hjälp med såväl städning som med matlagning skall du få det.

Ingrid M: Varför är det sådan omsättning på personalen? Aldrig samma som kommer hem? Varför? Har ni svårt att få personal?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Ingrid! Hemtjänstens omfattning i Göteborg är väldigt stor, totalt arbetar det ca 2 600 personer med att hjälpa de som har behov av hemtjänst i Göteborg. Givetvis ser det lite olika ut bland alla enheter, en del enheter har stor omsättning på personal andra inte. Men sjukfrånvaron är fortfarande för hög och insatser för att förbättra arbetsmiljön är högprioriterat. Vi har fått uppdrag av våra politiker att ta fram åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Att komma till rätta med sjukfrånvaron är en bland många åtgärder för att förbättra kontinuiteten.

Sten S Olsson: Det finns en jättebra boendeform i bland annat Partille kommun, Varberg, Västerås m fl, nämligen Bovieran. Varför bygger ni inte flera såna i Göteborg? Gemenskap och trygghet och snyggt boende för oss äldre som håller oss friska och krya längre.

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Sten! Jag är lite osäker på vad Bovieran är, men tror att det är en form av trygghetsbostäder, och trygghetsbostäder har vi också i Göteborg. Det finns planer på ca 400 sådana lägenheter och det finns en målsättning att ta fram 1 000 st trygghetsbostäder fram till 2018. Har du mer frågor om trygghetsbostäder tycker jag att du skall vända dig till Boplats Göteborg.

Kerstin K: På äldreboendena i dag är de flesta rätt sjuka och riktigt gamla. Det är klart att ingen vill dit frivilligt, känns ju mer som långvården. Men många gamla sitter helt ensamma hemma. Om äldreboendena var till också för de pigga gamla, så skulle läget bli annorlunda Då vill säkert fler till äldreboenden, för trygghet och sällskap. Vad tänker ni om det?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Kerstin! Jag förstår din tanke med olika målgrupper på äldreboenden. Enligt den lagstiftning vi har i dag måste den enskilde bedömas ha ett behov av de insatser i form av personal dygnet runt m.m. som finns på ett äldreboende. Det innebär att ”pigga gamla” inte har rätt att flytta in i ett äldreboende. Däremot finns det på flera äldreboenden mötesplatser där olika personer kan mötas och skapa gemenskap.

Karin i Landala: Oroande att höra att ni inte får låsa på demensavdelnig. Min släkting är mkt dement men snabb i fötterna (än så länge). Varför får ni inte låsa, de dementa måste ju skydds från att allvarligt skada sig, bli liggande ute, bryta lårbenet och frysa ihjäl i värsta fall. Vem har bestämt att ni inte får låsa?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej igen Karin i Landala! Som jag nämnde tidigare finns det ingen möjlighet att lagligt låsa dörrar. Verksamheterna försöker på olika sätt att jobba med olika åtgärder för att ge en god omsorg åt de som behöver. Tvångs- och skyddsåtgärder som bland annat lås, larm, bälte, sele, bord och sänggrindar får inte användas för att frihetsberöva en person. Däremot får det användas som skydd eller hjälpmedel om den enskilde samtycker. Det pågår flera olika initiativ på nationell nivå för att titta på möjligheten till en förändrad lagstiftning.

Fatima: Min gamla moster kommer aldrig ut, kan ni i hemtjänsten gå ut promenader med henne om hon vill det?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Fatima! Är det så att din gamla moster har behov av att få komma ut på promenader så är detta något som hemtjänsten kan bistå med.
Jag tycker att hon skall ta kontakt med sin biståndsenhet.

Lilla Ada: Jag har en grannfru som börjar bli dement men hon har inte insikt om det själv. Hennes dotter bor i en annan kommun och verkar inte förstå problemet som jag ser dagligen. Kan jag göra något fast vi inte är släkt? Grannen har vid ett par tillfällen glömt kastruller på spisen så att det nästan började brinna. Hon som alltid varit så välklädd börjar se ovårdad ut och jag tror inte hon äter ordentligt heller. Snart händer det nåt tråkigt. Dottern blir så irriterad när jag ringer. Vad kan jag göra?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Lilla Ada! Du har alltid möjlighet att kontakta en biståndshandläggare i stadsdelen och göra en anmälan och beskriva din oro. Handläggaren kommer då att bedöma vad som bör göras och ev. kontakta din granne för samtal.

Gunnar Persson: Varför kan inte kommunen stå för trygghetsboenden också? Det låter ju bra, men bygger på att man själv varit förutseende och ställt sig i kö en massa år i förväg. Kan det inte finnas kommunala trygghetsboenden som man kan söka sig till? Varför bygger ni inte sådana?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Gunnar! Göteborgs Stad tar redan ett stort ansvar för trygghetsbostäder genom vårt kommunala bostadsbolag Framtiden. Jag tror att mixen av deras insatser tillsammans med övriga aktörer är en förutsättning för att nå målet om 1 000 trygghetslägenheter 2018.

Gerd Nielsen, Guldheden: Vad kostar det att bo på äldreboende? Vad kostar hemtjänst?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Gerd! Avgifterna för äldreomsorg i Göteborg styrs av Socialtjänstlagen. Beloppen baseras på prisbasbeloppet som fastställs varje år av regeringen.
Att bo på äldreboende kostar 1 780 kronor för vård och omsorg. Du betalar också för mat, högst 3 076 kr i månaden. Till detta kommer hyra. När det gäller hemtjänst är kostnaden 89 kronor per timma, och maxavgiften är 1 780 per månad.

Du har alltid rätt att behålla ett s.k minimibelopp för normala levnadsomkostnader, vilket i år är 5 023 kr per månad för ensamstående.

Birgit: Vad kan jag förvänta mig i form av städ från hemtjänsten?

Jörgen Samuelsson svarar:
Hej Birgit! Ur stadens riktlinjer för hemtjänst: ”städning av bostaden innefattar i normalfallet ”underhållsstädning” av en normalstor bostad (kök, vardagsrum, sovrum samt hygienutrymme) var tredje vecka. Vid behov ingår avfrostning av kyl/frys, rengörning av spis/ugn, hantering av sopor/återvinning samt hjälp med fönsterputsning två gånger per år på tid som är lämplig för utföraren och den enskilde.”
För varje individ görs en individuell bedömning vilket kan innebära att den enskilde har möjlighet att utföra vissa moment själv, och då ingår inte det i hemtjänstens uppdrag.

Trötta Lotta: När får alla i äldreomsorgen börja jobba sextimmarsdag?

Jörgen Samuelsson svarar:

Hej Lotta! Som du säkert vet pågår det ett försök med sextimmars arbetsdag på Svartedalens äldreboenden. Detta är ett försök som skall pågå 2015-16, och som sedan skall utvärderas. Frågan om fortsättning eller utökning är en politisk fråga och som får behandlas politiskt.