Ett ställe där man kan duscha, tvätta sina kläder eller bara ta en kopp kaffe. Men också ett hus där kvinnor tillsammans skapar sig en bättre framtid. Den 17 september invigs Huldas hus i Majorna för Göteborgs hemlösa kvinnor.

Huldas Hus i Majorna ska fylla ett brett behov.

– Det vänder sig till kvinnor som sover ute och drar sig för att kontakta myndigheter. Men också till dem som redan bor någonstans men saknar meningsfull sysselsättning, säger Ulla Ekman på Social resursförvaltning.

Öppen verksamhet

Huldas Hus är en del av Kvinnovårdkedjan som består av boende och öppen verksamhet för kvinnor med missbruk, psykiska eller psykosociala problem. Där ingår också Alma i Majorna och Skeppargången i Masthugget som båda har olika typer av boenden – från akutplatser till träningslägenheter.

Huldas hus är en öppen verksamhet där hemlösa kvinnor kan få hjälp med basala, praktiska behov – som att duscha och tvätta kläder. Samtidigt öppnas möjligheter till meningsfull sysselsättning. Att komma in direkt från gatan är en tillräckligt bra början.

Ofta utsatta för övergrepp

– Vi utgår från kvinnornas egna behov. Det kan handla om att få träffa en sjuksköterska, vara med i en textilgrupp eller boka in möten och hålla i serveringen. I bästa fall kan Huldas hus bli en bas för kvinnor som vill starta ett eget kooperativ, säger Ulla Ekman.

Man brukar räkna med att ungefär en fjärdedel av antalet hemlösa är kvinnor. Det är svårt att uppskatta hur många kvinnor som lever utan tak över huvudet i Göteborg – men Kvinnovårdkedjan kommer i kontakt med ungefär 200 kvinnor varje år.

– 90 procent av dem är utsatta för olika former av övergrepp. Något som är väldigt skamfyllt, ofta har kvinnorna så låg självkänsla att de inte ser sig själva som brottsoffer, säger Ulla Ekman.

”Ett hus där man ska bli sedd med vänliga ögon”

Huldas hus, som ligger på Karl Johansgatan, har fått namn efter den legendariska fiskhandlaren Hulda Sköldberg. Hon bodde i huset med sin familj och har beskrivits som en omtänksam, engagerad och driftig kvinna.

– Därför tyckte vi det passade bra att namnge huset efter henne. Att namnet Hulda kommer ifrån ordet huld, som betyder god och vänlig, var ytterligare ett bra skäl. Huldas hus ska vara ett hus där man blir sedd med vänliga ögon, säger Ulla Ekman.