"Tillsammans mot hemlöshet" söndag 10 oktober. Internationella hemlöshetsdagen uppmärksammas i Göteborg med en eftermiddag i S:t Johanneskyrkan på söndag 10 oktober. Center mot hemlöshet i Göteborgs Stad, som startade förra året, finns på plats för att berätta vad verksamheten kan hjälpa till med.

Center mot hemlöshet öppnade sin verksamhet i april 2020. Det är en plats där Göteborg Stad tagit ett samlat grepp för människor i hemlöshet – dels genom en hemsida och dels genom en lokal på Kronhusgatan.

– Vi riktar oss mot alla hemlösa: EU-medborgare, papperslösa och svenska medborgare. Även till personer som riskerar hemlöshet och de som möter hemlösa i sitt yrke. Vi hjälper till att lotsa personen till rätt verksamhet, både inom och utanför kommunens organisation. Och på måndagar och onsdagar när vår lokal är öppen går det att låna dator och få råd och stöd från oss som arbetar här, säger Jenny Martinsson, koordinator på Center mot hemlöshet.

Vill möta målgruppen

Det är Stadsmissionen som anordnar eftermiddagen ”Tillsammans mot hemlöshet” i S:t Johanneskyrkan 10 oktober klockan 13.30–15.30. Förutom Center mot hemlöshet finns Göteborgs Stads verksamheter Bostad först och Uppsökarenheten på plats för att berätta om hur de stöttar personer i hemlöshet.

– Eftersom vi är ganska nya vill vi sprida att vi finns och vad vi kan hjälpa till med. Vi hoppas kunna möta de i vår målgrupp men också personer som jobbar med vår målgrupp.

Medborgardialog om hemlöshet

Jenny Martinsson berättar att Center mot hemlöshet får en hel del frågor via mejl och telefon. Lika många har dock inte vänt sig till verksamhetens öppna hus i lokalen på Kronhusgatan 2C.

– Det har ju varit en pandemi, men nu hoppas vi att fler kan komma hit och få hjälp av oss.

Under ”Tillsammans mot hemlöshet” blir det en medborgardialog om hemlöshet.

Mikael Chrona, Fastighetskontoret och Anna Holmqvist, tillförordnad direktör för socialnämnden Sydväst deltar bland annat och svarar på frågor från personer med erfarenhet av hemlöshet.