Den röda bilen gör en snygg fickparkering. En kvinna i gul täckjacka, jeans och ryggsäck med en stor nyckelknippa i handen försvinner in i porten. Det är kanske inte så man föreställer sig en behandlande distriktssköterska, men det är så Ingrid från Hemsjukvården Centrum ser ut när hon ska på hembesök.

Ingrid Åderman är utbildad distriktssköterska och har arbetat i den kommunala hemsjukvården sedan 1993, först i Växjö och sedan ett par år tillbaka i Göteborg. För henne verkar det inte finnas någon annan arbetsplats.

– Jag trivs väldigt bra med det här sättet att arbeta, säger hon.

– Man har ett stort ansvar, men samtidigt en stor frihet som man inte har när man i slutenvården. Jag känner att jag har kontroll över min arbetssituation. Dessutom tycker jag om den speciella kontakt jag får med mina vårdtagare.

Koll på vårdtagarna

Alla sköterskor har ett eget område, vilket gör att de har bra koll på de vårdtagare som bor där och deras behov. Sköterskorna från hemsjukvården samarbetar också med hemtjänsten och har regelbundna träffar med dess personal.

Det är en viktig länk eftersom hemtjänsten kan ge ytterligare information om hur någon mår eller har det. Det ger också större trygghet för vårdtagaren att omges av en grupp som känner varandra.

Många hembesök

Varje månad gör Hemsjukvården Centrum ungefär 5.700 hembesök. Ingrid hinner i snitt med sju till nio besök per dag.

5C0C.jpg– Men varje vecka ser olika ut, säger Ingrid. Förra veckan hade vi fullt upp, den här veckan är det betydligt lugnare. Då finns mer tid för pappersarbete.

Efter morgonmötet, då dagens besök fördelas, ger sig sköterskorna iväg. Först åker Ingrid och delar ut morgoninsulin. De flesta adresser ligger i närheten av hemsjukvårdens kontor på Prinsgatan och Ingrid svänger vant in på smågatorna i Haga.

Hon knackar på första dörren. Ibland blir hon insläppt, ibland får hon själv öppna. Men hon knackar alltid och meddelar att kommer. Och hon är väntad och välkommen.

I flera lägenheter möter hon hemtjänstpersonal som brer mackor och kokar kaffe. Det är viktigt att äta i samband med insulinet. Hon tar hemtamt av sig skor och jacka, ger insulin och pratar en stund innan hon åker vidare.

Enkelt och bekvämt

Hemsjukvården Centrum täcker Centrum, Linnéstaden och Majorna och har cirka 900 vårdtagare. Syftet med hemsjukvård är att kunna erbjuda god sjukvård och möjlighet att vårdas i hemmet. Här arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och byråassistenter.

Förutom att allmän hemsjukvård ingår också det palliativa teamet som ger vård vid livets slut, samt Hemrehab som erbjuder rehabilitering och utprovning av hjälpmedel.

Det kan låta enkelt och bekvämt att få vård i hemmet, men det är viktigt att uppfylla kriterierna. Den som själv kan gå och handla eller göra andra ärenden kan inte vänta sig hembesök.

– Den som själv kan ta sig till en vårdcentral har inte rätt till hemsjukvård, säger Barbro Petzén.

Ett annorlunda möte

Det är en enkel riktlinje. Och det krävs en remiss eller vårdplan från läkare eller sjukhus. Barbro arbetar som biträdande enhetschef inom hemsjukvården och det är hennes uppgift att göra en bedömning och godkänna remissen. Långt ifrån alla remisser blir godkända.

– Ett problem är väl bristande kunskap om vad hemsjukvård är – vad vi gör och vem som har rätt till det. Det är ju synd om någon får falska förhoppningar och tror att den kan få vård hemma när han eller hon faktiskt inte är berättigad till det. Och visst blir mötet annorlunda när sköterskan kommer som gäst i civila kläder.

– Det mest positiva i det här jobbet är att möta vårdtagaren i hemmet, säger Ingrid. Vårdtagaren är värd och tar emot på hemmaplan, vilket givetvis skapar ett annat förhållande än om han eller hon är inlagd på sjukhus.

Tryggt för vårdtagaren

Eva Stenberg, med mer än tjugo års erfarenhet från slutenvården håller med.

– Man möts ju på en annan nivå. Vi får också en tydligare bild av vårdtagaren och de anhöriga.

De pratar om hur tryggt det är för vårdtagaren att kunna vara hemma och behålla sina rutiner och sin självständighet.

På ett sjukhus till exempel är patient och personal delar i ett mycket större system menar de, där helhetsbilden lätt försvinner.

– Vi arbetar mycket med att upprätta individuella vårdplaner och att öka vårdtagarens egen delaktighet i vård och rehabilitering, fortsätter Ingrid. Det tror jag bidrar till att människor kan bo kvar hemma längre och må bättre.