Och gör färre men längre besök. Hemtjänsten drar ner på antalet besök för att minska smittorisken för covid-19. Istället gör man lite längre besök och svarar på många frågor – om allt från hygienrutiner till vad som är säkert att göra.

Katarina Meuller, sektorchef för äldreomsorg i Göteborgs Stad.

Varje dag kommer ny information om coronaviruset och läget för spridningen förändras hela tiden. Det är inte alltid lätt att hänga med i informationsflödet. Och det märker hemtjänstens personal av som får många frågor.

– Vi jobbar dagligen med att hålla oss uppdaterade och ha korrekt information. Det viktigt för att man ska kunna känna sig trygg, säger Katarina Meuller, sektorchef för äldreomsorg i Göteborgs Stad.

Ett informationsblad om covid-19 har lämnats till alla brukare och på stadens hemsida finns vanliga frågor och svar för de som har hemtjänst. Informationen tas fram på flera språk.

Följer strikta riktlinjer
En återkommande fråga rör personalens hygienrutiner.

– Jag förstår att det finns oro. Men vi är alltid oerhört noga med hygienrutiner. All personal i hemtjänsten har god kunskap om hygienriktlinjer och arbetar för att hindra att smitta sprids vidare. Och har man minsta förkylningssymtom kommer man inte till jobbet.

Riktlinjerna för hygien omfattar allt från handtvätt, handsprit, handskar och skyddskläder till smycken och naglar.

En del äldre avböjer besök från hemtjänsten för att inte riskera smitta. Katarina Meuller menar att det måste man respektera men vill samtidigt uppmana brukarna att prata med hemtjänsten.

– Ofta finns det något vi kan hjälpa till med ändå. Som att ordna med inköp eller ringa ett par gånger under dagen för att stämma av. Ingen ska behöva bli isolerad för att man tackar nej till besök just nu, säger hon.

Vill möta alla äldre
För att även nå de som inte har hemtjänst arbetar äldreomsorgens förebyggande enheten med att söka upp äldre som kanske bara besöker kontaktpunkter. Ofta ringer de runt för att kunna möta eventuella frågor och oro.

Katarina Meuller tycker inte att man ska dra sig för att prata med hemtjänstpersonalen.

– Kan jag gå och handla? Vad gör jag om jag blir sjuk? Alla frågor är välkomna. Kanske man bara vill prata en stund om situationen. Till oss kan man vända sig med sina funderingar, säger hon.