Dokumentation direkt i telefonen eller plattan. Med hjälp av surfplattor och smartphones kan det bli möjligt för hemtjänsten att ha viktig information om omsorgstagarna lättillgänglig var de än befinner sig. Just nu testar 30 undersköterskor inom hemtjänsten i Tuve en app kopplad till Treserva som är Göteborgs Stads system för social dokumentation.

Tuve hemtjänstområde ska under mars och april testa den nya tekniken som innebär att undersköterskorna kan läsa genomförandeplaner, alltså vad som ska utföras hos respektive omsorgstagare, på en ipad eller iphone istället för att ha med sig en massa papper eller hålla information om dagens omsorgstagare i huvudet.

Inför ett besök hos en omsorgstagare kan undersköterskan med hjälp av appen redan utanför dörren kontrollera vad som ska göras och hur och sedan göra viktiga anteckningar direkt in i systemet på plats.

Daganteckningar, som är noteringar om när något avviker, kan göras direkt på plats istället för med papper och penna. Det borgar för att anteckningarna verkligen blir gjorda och personalen slipper föra över informationen i datorn när de kommer tillbaka till hemtjänstlokalen. Det sparar både tid och ökar kvaliteten för omsorgstagarna.

”De flesta i personalen är positiva”
Appen är en tilläggsmodul till Treserva, systemet för social dokumentation i Göteborgs Stad. För att testa om appen är något för Göteborgs Stad testas den i skarpt läge i stadsdelen Norra Hisingen. Att testen genomförs i Tuve beror på att man där sedan lång tid tillbaka har god vana av att dokumentera i Treserva. Förberedelserna har pågått i några månader.

– De allra flesta i personalen är väldigt positiva till möjligheten och det är få som ser hinder med den. Utmaningen är att komma ihåg att göra daganteckningarna på det nya sättet och förklara för omsorgstagarna vad man gör, berättar Martin Lensell, enhetschef hemtjänsten i Tuve.

Viktigt med förberedelser
För att förbereda sig har personalen fått resonera och samtala på arbetsplatsträffar om hur och när de ska använda tekniken. Det är svårt att bryta vanor och rutiner, men det kan också vara känsligt eller verka oseriöst att ta fram en telefon för att skriva hemma hos omsorgstagaren.

– Det är viktigt att kommunicera till omsorgstagarna vad det är man gör och förklara att telefonen är ett arbetsredskap, förklarar Martin Lensell.
30 undersköterskor ska få testa tekniken. Det är en grupp som består av blandade åldrar, olika kön och olika kulturer.

– Det har varit viktigt för oss att få en bred testgrupp. Vi vill att så många som möjligt av medarbetarna inom hemtjänsten ska kunna känna sig representerade, berättar Lisethe Svanström.

Efter testperioden ska tekniken lämnas tillbaka till utvecklaren för utvärdering och eventuell vidareutveckling. Därefter tas beslut om eventuellt införande i Göteborgs Stad.