Annars inga stora överraskningar i årets enkät. Trots stora organisatoriska förändringar av hemtjänsten i Göteborg är brukarna aningen nöjdare än förra året. Det visar Socialstyrelsens årliga nationella undersökning av äldres upplevelser av hemtjänst och äldreboende.

I enkäten uppgav 81 procent av brukarna inom hemtjänsten att de var mycket eller ganska nöjda, vilket är en höjning med en procentenhet jämfört med förra året.

Mobilt arbetssätt och konkurrensutsatt verksamhet
– Jag tycker det är väldigt glädjande. Vi var lite oroliga för att vi skulle tappa i nöjdhet i och med att hemtjänsten under året både har infört ett mobilt arbetssätt och blivit konkurrensutsatta enligt lagen om valfrihet, LOV, säger Annika Ljungh som är sektorchef för äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Örgryte-Härlanda.

– Men detta verkar alltså inte ha gått ut över brukarna, tack vare det jobb som enhetschefernas och medarbetarna lagt ner på att bibehålla kvaliteten, fortsätter hon.

I övrigt tycker hon inte undersökningsresultaten innebär några större överraskningar. De som bor på äldreboenden är något mindre nöjda i år än 2018 – där uppger 77 procent att de på det stora hela taget är nöjda med sitt boende, jämfört med 78 procent i fjol.

– Men generellt är det ganska små förändringar, säger Annika Ljungh.

Har bara hunnit göra en tidig analys
Två områden där brukarnas betyg på äldreboendena har sjunkit är trivseln i de gemensamma utrymmena och om man har fått plats på det boende man ville ha.

– Det där får vi analysera mer och hantera. Vi har några äldreboenden som är väldigt populära, och det kan ju ha varit mycket tryck på dem i år. Undersökningsresultaten kom igår och vi har bara hunnit göra en tidig analys – framöver kommer varje stadsdel och enhet att titta mer noga på sina egna resultat, säger Annika Ljungh.

Nöjdheten för både hemtjänst och äldreboenden ligger under riksgenomsnittet, vilket gäller också för Stockholm och Malmö.

– Alla storstäderna ligger i nedre halvan av resultaten. Det finns olika teorier om varför det är så, men det kan möjligen ha att göra med att fler känner sig ensamma här vilket i sin tur påverkar den totala upplevelsen. Men det är en gissning och har ingen forskningsförankring, säger Annika Ljungh.

Brukarna trivs bäst i stadsdelen Centrum
Undersökningen visar också att det är stora skillnader mellan stadsdelen på hur nöjda brukarna är. Störst är skillnaderna för äldreboendena.

– Angered ligger sämst till och har dessutom tappat jämfört med förra året. Där är 70 procent av de som på äldreboende nöjda. Och i centrum trivs brukarna bäst – där är 88 procent nöjda. Vi behöver jobba mer för att man ska få likvärdig service oavsett var man bor, säger Annika Ljungh.

Anna Hildesson är sektorschef för äldreomsorgen i Angered, och säger att stadsdelsförvaltningen behöver göra mer analyser av undersökningens resultat innan hon drar några slutsatser om varför nöjdheten är lägre på stadsdelens äldreboenden.

– Det är för tidigt att dra några stora slutsatser, men vi har brottats mycket med lokalproblem på grund av bland annat ombyggnation under året. Det är dessutom stor skillnad mellan hur nöjda brukarna är från boende till boende också på stadsdelsnivå. Men generellt är våra brukare nöjda med bemötandet från vår personal, säger hon.

Svarsfrekvensen på brukarenkäten var 52 procent för äldreboenden och 62 procent för hemtjänsten, vilket är högre än riksgenomsnittet.