Nytt avtal med fastighetsägare i väster. För att besöka sina brukare kan den som jobbar inom hemtjänsten behöva parkera om sin bil ett tiotal gånger under en dag. Trasslet med parkeringspengar har länge varit ett frustrationsmoment. Nu har Västra Göteborg kommit överens med områdets fastighetsägare om att personalen får parkera på deras mark.

Att hitta och betala för parkeringar är något som personal inom hemtjänsten och hemsjukvården i Göteborg brottas med ofta. Att leta lediga platser och trixa med betalkort eller mynt tar värdefull tid från besöken hos brukarna.

– På vissa automater kan man bara stoppa i kontanter. Då måste man ha med sig en påse pengar, och vi har egentligen inte handkassor, säger Rita Stålbert, områdeschef inom äldreomsorgen i Västra Göteborg.

Lösning för 400 anställda och 1 200 brukare
För att hitta en bättre lösning inledde tjänstemän i Västra Göteborg samtal med fastighetsägarna i området. Dialogen har lett fram till en överenskommelse om att de 400 anställda inom hemtjänsten och hemsjukvården nu kan parkera gratis på bostadsområdenas gästparkeringar.

Västra Göteborg är hittills den enda stadsdelen som träffat denna typ av överenskommelse med privata fastighetsägare. Något som erbjuds anställda inom hemtjänst och hemsjukvård inom hela Göteborg är så kallade vårdnyttotillstånd. Dessa parkeringstillstånd gäller dygnet runt för parkering på allmän mark och för mark som förvaltas av P-bolaget.