Det finns allvarliga brister i Göteborgs Stads insatser för personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Det visar en granskning som länsstyrelsen och socialstyrelsens tillsynsenhet i Göteborg presenterade på onsdagen.

– Vi har pekat ut några områden där vi tycker att det finns allvarliga brister, till exempel att det saknas anpassade bostäder och daglig verksamhet, något de här personerna har rätt till enligt LSS, säger Berit Davidsson, socialkonsulent på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Granskningen gäller personer under 50 år. Idag blir dessa ofta hänvisade till äldreboenden, för både korttidsvård och permanent boende.

Och får alltså inte den anpassade, stimulerande verk- samhet de har rätt till.

”Dalheimers hus räcker inte till”

– Kommunens dagliga verksamheter är i första hand uppbyggda för personer med utvecklingsstörning och det passar inte den här gruppen. Lysande undantag är Frösunda center och Dalheimers hus, men de räcker inte till, säger Berit Davidsson.

Rapporten omfattar hela kedjan efter den första akutvården: Socialtjänst, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Granskningen har genomförts i fyra stadsdelar – Centrum, Högsbo, Bergsjön och Tuve-Säve – men förhållandena är likartade i hela staden.

Kan blir bättre flera år efter skadan

Granskarna konstaterar att kunskap om hjärnskador och dess konsekvenser ofta saknas, både hos socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården, bland annat kommunens hemsjukvård. Vårdkedjan är inte bara svag, ibland saknas den helt.

– Det brister i överföring av information mellan till exempel primärvård och hemsjukvård och vem som har ansvaret. Vilket ofta leder till att ingen tar ansvar, säger Berit Davidsson.

Hon konstaterar att sjukvårdsinsatserna tenderar att upphöra efter den första tidens akutsjukvård och rehabilitering.

– Det är olyckligt, eftersom många hjärnskadade kan bli bättre och bättre flera år efter sin skada. Samhället agerar som om skadan är konstant, säger Berit Davidsson.

Utbyggnad är planerad

På Göteborgs stadskansli har man inga större invändningar mot rapporten:

– Den ger en bra beskrivning av läget. Vi vet att det finns brister, men vi jobbar på att lösa dem, inte minst vad gäller anpassade bostäder, säger Ulla Carlshamre, planerings- ledare på stadskansliet.

– På Hisingen öppnade förra året boendet Brunnstorp, med särskild service för personer med hjärnskada från hela staden. Fast då möttes vi av svårigheten att anhöriga tackade nej, eftersom de kände sig trygga på det äldreboende de redan hade.

– Men det finns en planering för utbyggnad. Det är ett pågående arbete med en etablerad organisation, säger Ulla Carlshamre.