Ökar välmåendet och minskar fallrisken. På fyra av Göteborgs Stads äldreboenden har högintensiv träning för de boende gett fina resultat. Alla har fått markant bättre balans efter endast ett par månaders träning.

Frida Tillberg och Oliver Jönewi leder grupper med HIFE-träning på fyra äldreboenden.

– Det känns toppen, nu är det mycket lättare att gå och jag kan gå fortare också, säger 78-årige Royne Göthberg, en av de boende på Morängatans äldreboende som deltagit i den högintensiva träningen. Han har efter ett helt yrkesliv med spring i trappor fått problem med balansen och går med rullator.

Fallskador hos äldre är ett stort bekymmer. Det innebär inte bara lidande för den som drabbas, utan kostar också samhället en hel del pengar. 10–15 procent av alla fall hos äldre leder till allvarlig skada och 1–2 procent får en höftfraktur. Fallskador är också en vanlig dödsorsak.

Styrka och balans
Det finns därför all anledning att försöka undvika fallskador så mycket det bara går. Ett sätt är högintensiv träning, så kallad HIFE-träning, för äldre. Det är träning för styrka och balans som man genomför ett par gånger i veckan under sex till åtta veckor, en timme åt gången.

– Det högintensiva innebär att man jobbar tungt, nära sin maxgräns och med få repetitioner. Till skillnad från den vanliga träningen för äldre där det ofta handlar om att upprepa övningen många gånger, säger Frida Tillberg, fysioterapeut i Örgryte Härlanda.

Hon har tillsammans med sin kollega Oliver Jönewi lett grupper med HIFE-träning för äldre på fyra äldreboenden i Örgryte Härlanda med ett mycket gott resultat.

– Det ser vi på de som deltar. Vi gör tester där vi mäter balans och välbefinnande innan träningsperioden och när vi jämför med resultatet efter ser vi att alla har förbättrat sig markant, säger hon.

45 procent bättre balans
För Royne Göthberg har träningen inneburit att han fått 45 procents bättre balans. Han tycker också att det gett högre livskvalitet, att han blivit gladare

Det är också vad forskningen på metoden som har utvecklats i Umeå visar. Den högintensiva träningen ger bättre styrka, balans och välbefinnande.

Träningen sker i ganska små grupper, sex till åtta personer och med två till tre ledare. Eftersom träningen utmanar balansen behöver ledarna finnas till hands och även om träningen sker i grupp är den individuellt anpassad och stegras efter hand.

– Alla kan vara med, bara man kan stå upp en stund och ta emot lättare instruktioner, säger Frida Tillberg.

Frida Tillberg och Oliver Jönewi har nu testat HIFE-träningen på personer med hög fallrisk, boende på fyra äldreboenden och målet är att hinna med alla äldreboenden i stadsdelen under året. I stadsdelen kan även äldre som bor hemma erbjudas HIFE-träning, så länge de tillhör hemsjukvården.

Uppdrag för hela staden
Efter träningsperioden räcker det med mer vanlig träning för att behålla de funktioner man byggt upp i HIFE-träningen.

– Många som deltagit har förbättrat sitt självförtroende. De vet bättre vad de klarar av. Den tryggheten gör att många vågar röra sig mer, säger Frida Tillberg.

Frida och Oliver har också i uppdrag att för hela staden utbilda nyanställda fysioterapeuter och stötta kollegor som ska jobba med HIFE.

– Vi har ju ett uppdrag från staden att arbeta för att minska fallolyckorna. HIFE-träningen är ett led i det, och den används redan nu i alla stadsdelar. Vi har mycket att vinna på om metoden sprids så mycket som det bara går, säger Frida Tillberg.