”En satsning med många vinnare”. Cirka 100 skolungdomar i årskurs åtta och nio ska med början den 6-7 maj jobba extra på äldreboenden runt om i Göteborg. Tanken är att förgylla helgerna för äldre i Göteborg men också locka unga till en framtid inom vård- och omsorgsyrken.

Det är genom ett samarbete mellan Göteborgs Stad och företaget Ung omsorg som ungdomarna ett par timmar varje helg ordnar olika former av aktiviteter för seniorerna. Önskemål och behov på äldreboendet avgör vilken typ av verksamhet det blir.

6906_2.jpg
Det kan till exempel vara att läsa ur dagens tidning, ordna ett quiz, visa hur man använder en iPad eller att sjunga och spela.

– Målet är att ge de boende det lilla extra. Något som ger guldkant på tillvaron, säger Margaretha Häggström, stadsledningskontoret och processledare för kompetensfrågor på Senior Göteborg.

”Vi har ett stort rekryteringsbehov”
Hon menar att satsningen har många vinnare. Seniorerna får en trevlig och givande stund, skolungdomarna en chans att möta och lära känna äldre personer samtidigt som de tjänar lite pengar. Förhoppningsvis lockar det till ett fortsatt arbete inom vård och omsorg.

– Vi har ett stort rekryteringsbehov inför framtiden. Det här är ett sätt för oss att tidigt väcka intresse för arbete inom vård och omsorg, säger Margaretha Häggström.

Företaget Ung Omsorg, som fått uppdraget att bedriva verksamheten, menar att många deltagare efteråt vill studera vidare till undersköterska, sjuksköterska, läkare eller annat inom vården.

– Vi har hållit på sedan 2007 och kunnat följa många ungdomar. Våra undersökningar visar att 35 procent har valt att antingen jobba eller plugga vidare inom vården, berättar en av grundarna, Benjamin Kainz.

Möte mellan generationer
Han tror att det är själva mötet mellan generationer som är nyckeln till framgången. Många unga har sina äldre släktingar långt bort och det finns få naturliga mötesplatser. Nu får de en möjlighet att möte äldre, se vad ett yrke inom vården innebär och vad det kan ge att arbeta med människor.

Under vintern har Ung omsorg varit ute på skolor i Göteborg för att hitta intresserade skolungdomar. Av de drygt 850 som anmält intresse har 400 valts ut för intervju och drygt 100 fått jobb.

– För oss är det viktigt att få rätt personer och en bra sammansättning i grupperna. En del är goda lyssnare andra bra på att driva aktiviteter och båda sorter behövs för att verksamheten ska bli bra, säger Benjamin Kainz.

Eftersom de allra flesta deltagare är under18 år deltar de inte i det vanliga vårdarbetet på äldreboendet. De går utöver ordinarie personal och arbetet sker i äldreboendets allmänna utrymmen.

Den 2 maj var det kick-off med information till föräldrar, avtalsskrivning men också introduktion till vad som är att tänka på vid arbete med äldre.

– Vi gick igenom sådant som är viktigt att tänka på när man arbetar med äldre och vilka funktionsnedsättningar ungdomarna kan tänkas möta. Vi hade bland annat ett särskilt fokus på demenssjukdomar och tränade på att köra rullstol, säger Benjamin Kainz.

75C6.jpg
Cirka 120 deltagare och teamledare i Ung Omsorg samlades på Rytmus gymnasium för kick-off den 2 maj.