De nya siffrorna kommer från den jämförelse mellan en nyligen slutförd studie bland barn i årskurserna tre och sex, samt den allergiundersökning som genomfördes förra året bland ungdomar i årskurs nio i Västra Götalandsregionen.

I dessa jämförelser kan bland annat konstateras att andelen allergier ökar med åldern bland både pojkar och flickor, dock i högre grad bland flickorna.

Den tidigare undersökningen bland elever i årskurs nio visar att närmare 40 procent av ungdomarna är allergiska.

Hösnuva

Tydligaste förändringarna gäller hösnuva. Antalet pojkar och flickor som har hösnuva ökar kraftigt från årskurs tre till nio. Även här dominerar flickorna där ökningen mer än fördubblas under dessa år från att vara cirka 13 procent i årskurs tre till cirka 32 procent i årskurs nio.

Studien bland barn i årskurs 3 och 6 har genomförts i Gunnareds stadsdelnämnd och i 22 kommuner i Västra Götalandsregionen. 11.600 svar har kommit in i enkätundersökningen.

Allergi ingår som ett av nio prioriterade områdena i folkhälsoarbetet i Västra Götalandsregionen. De nya rönen kommer nu att diskuteras för att bättre kunna förebygga allergier.