Hygienombud på äldreboenden. När stadsdelen Örgryte-Härlanda började utbilda personalen i hygienfrågor halverades antalet vårdrelaterade infektioner inom äldreomsorgen. All personal har hygienutbildats och numera finns minst ett hygienombud på varje arbetsplats.

I en undersökning som genomfördes 2009 hamnade Örgryte-Härlanda högt upp på listan över vårdrelaterade infektioner och trycksår. Situationen var betydligt sämre än i övriga Göteborg.

Efter ett par år med satsningar inom hygienområdet har stadsdelen nu lyckats får ner antalet vårdrelaterade infektioner rejält. Första året skedde en minskning från 82 till 27. Under 2012 ökade antalet vårdrelaterade infektioner till 39 – men jämfört med 2010 handlar det om en halvering.

Siffrorna för trycksår ser ännu bättre ut. De har minskat från 73 till 22, det vill säga mer än två tredjedelar.

All personal utbildas i hygien
– Det här är resultatet av en målinriktad satsning på att utbilda personalen i hygienfrågor. Vi har också gjort hygienronder för att kontrollera hur man arbetar och att de material som används är ordentligt rengjorda och förvaras dammfritt, säger Carin Selerud, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Örgryte-Härlanda.

All personal, även semestervikarier och bemanningspersonal, utbildades i hygienfrågor. Dessutom utsågs 120 hygienombud – minst ett på varje arbetsplats – som tillsammans med enhetscheferna har i uppdrag att följa upp hygienarbetet.

– De fungerar också som stöd för ny personal, säger Carin Selerud

Enkla åtgärder ger resultat
Örgryte-Härlanda har omkring 1 300 omsorgstagare som stadsdelen har vård- och omsorgsansvar för. Majoriteten finns inom äldreomsorgen.

– Äldre är ofta sköra och särskilt utsatta för vårdrelaterade infektioner. Men dessa kan undvikas med ganska enkla medel. Personalen ska ha tillgång till plastförkläden, handskar och rengöringssprit, och vara medvetna om att varje skrymsle på händerna måste rengöras, säger Carin Selerud.

I satsningen har också ingått madrassutbildningar för att förebygga trycksår. Äldre i riskzonen kan ordineras tryckavlastande madrasser som pumpar runt luft i kanaler.

Prioriterat mål
Enligt Carin Selerud har stadsdelsnämndens stöd varit en förutsättning för att genomföra hygiensatsningen.

– För att uppnå resultat krävs att man avsätter tid och utrymme för hygienfrågor. Det har stadsdelen gjort – tack vare det politiskt prioriterade målet att minska infektionerna. Alla nivåer har samarbetat kring detta, från politiker och chefer till omsorgspersonal, säger Carin Selerud.