Hit går pengarna. Varje år kostar socialtjänsten i Göteborgs Stad 7,3 miljarder kronor. En summa som ska räcka till många olika verksamheter.

Läs också: Många missbrukare tvångsvårdas enligt LVM i Göteborg [2017-05-22]

Försörjningsstöd, sociala insatser för barn och vuxna, hemsjukvård, lägenheter till bostadslösa barnfamiljer, tvångsvård av missbrukare – det är många sinsemellan väldigt olika verksamheter som ryms inom stadens socialtjänst. Den gemensamma nämnaren är att det är situationer där staden ska fungera som ett sista skyddsnät för utsatta människor.

Med utgångspunkt i detta höll Göteborgs Stad i förra veckan ett kunskapsseminarium för att presentera socialtjänstens verksamhet.

Funktionshinder största kakbiten
Den enskilt största utgiftsposten av de 7,3 miljarder kronor som socialtjänsten kostar per år är insatser för personer med funktionsnedsättning.

– Av detta utgör kostnaden för boende den absolut största delen av kakan. Den näst största delen är daglig verksamhet, som handlar om att skapa sysselsättning för en av de grupper som står allra längst från arbetsmarknaden, säger Yvonne Pontén, områdeschef i stadsdelsförvaltningen Centrum.

Den stora bostadsbrist som råder innebär att kostnaderna för att ordna bostäder för människor med funktionsnedsättningar ökar.

– Fram till 2019 finns ett behov av ytterligare 250 lägenheter med stöd och service. Vi ligger back, och får köpa in platser utifrån i avvaktan på att fler bostäder byggs, säger Yvonne Pontén.

77AA.jpg

Källa: Stadsledningskontoret