I Bromma har en anställd på en förskola insjuknat i tuberkulos (TBC), en sjukdom som kan vara dödlig. Risk finns att barn har smittats. I Göteborg görs idag inga TBC-kontroller av ny personal i skola och förskola.

– Vi rekommenderar inte kontroller för skolpersonal i dagsläget, eftersom TBC är så ovanligt, säger Martin Wahl, smittskyddsläkare vid Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet i Göteborg.

Större risk i sjukhusmiljö

Detta trots att små barn har lättare för att bli smittade och även kan få en allvarligare sjukdomsbild än vuxna.

– Jo, så är det, men kontroller av personalen ger ingenting, när det rör sig om en så ovanlig sjukdom. Men om TBC skulle bli mer vanligt i till exempel skolor, får vi förstås ändra på rekommendationen, säger Martin Wahl.

Däremot rekommenderar smittskyddsenheten att all nyanställd personal inom sjukvård och äldreomsorg och även elever inom vård- och omsorgsutbildningar kontrolleras för TBC och erbjuds vaccination.

– I sjukhusmiljö är det större risk att man stöter på smittämnet, eftersom där finns sjuka människor med nedsatt immunförsvar. Detsamma gäller äldre personer, som löper större risk att aktivera en TBC-smitta från barndomen när immunförsvaret blir svagare.

Få kontroller av nyanlända

Sverige tog bort den allmänna TBC-vaccinationen 1975, sedan sjukdomen blivit alltmer sällsynt. På senare år har antalet fall ökat. I hela Västra Götalandsregionen upptäcks mellan 60 och 90 smittade personer varje år. Hittills i år har 19 fall anmälts i regionen, varav 11 i Göteborg.

– Majoriteten av alla fall vi hittar, cirka 80 procent, är personer som kommer från utlandet med smitta. Smittan är fortfarande vanlig i länder med sämre socio-ekonomiska förhållanden än i Västeuropa. Därför riktar vi oss mot invandrare och asylsökande, främst barn och ungdomar, säger Martin Wahl.

– Och fortfarande rekommenderar vi att barn till invandrare som kommer från, eller ska resa till, områden med hög TBC-förekomst ska vaccineras.

Däremot är det lite si och så med hälsokontrollerna av nyanlända från utlandet.

– Där är det tyvärr ganska dåligt, det är bara runt 40 procent som genomgår hälsokontroll.

Smittar inte på bussen

Martin Wahl påpekar att det inte är lätt att bli smittad av TBC:

– Det är inget man vanligtvis blir smittad av på bussen eller spårvagnen, utan det fordras ganska långvarig och nära kontakt med den som bär på smittan.