Meseret Tesfamariam-Zerom, Karin Bogren, Malin Birath och Sobhana Nair tog emot priset för det nya arbetssättet. Foto: Annika Landin

Behoven får styra. På demensboendena i stadsdelsförvaltningen Centrum använder man en ny metod för att utforma vård och omsorg efter hyresgästernas behov. Nu belönas det uppskattade arbetssättet med ett innovationspris från det så kallade BPSD-registret, ett nationellt kvalitetsregister.

På ett av Göteborgs Stads demensboenden i stadsdelen Centrum bor en demenssjuk kvinna vars språk är väldigt begränsat. Tack vare ett nytt arbetssätt som personalen har utvecklat har hon kunnat tala om att hon tycker om hundar, att hon vill veta vilka veckans aktiviteter är och att hon tycker ”maten är konstig”.

Arbetssättet bygger på personcentrerade möten i kombination med nationella kvalitetsregister, som ska kvalitetssäkra vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Metoden lyfter hyresgästernas behov och gör dem mer delaktiga i sin egen planering.

– Ofta framkommer information som vi annars inte hade fokuserat på. Utifrån vissa frågor får var och en berätta om vad som är viktigt och meningsfullt för dem, säger Sobhana Nair som är undersköterska och varit delaktig i utvecklingen av arbetssättet.

Metoden belönas med pris
Nu belönas arbetssättet med ett innovationspris från BPSD-registret som arbetar med att förebygga och minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demens.

Även hyresgästerna uppskattar mötena och många uttrycker glädje över att få vara i centrum och bli lyssnade på.

Inför varje möte får hyresgästen och eventuella anhöriga information och det görs en skattning av symtom och risker. Själva mötet är utformat efter personens unika behov och förmåga. Efter mötet träffas ett tvärprofessionellt team för att planera vård och omsorg utifrån det som framkommit.

För kvinnan med begränsat språk ledde mötet till att hon i dag träffar vårdhunden regelbundet och får ett schema på sitt rum varje vecka om vilka aktiviteter som ordnas. När det gäller maten förstod personalen att maten var ”konstig” eftersom hon hade svårt att svälja och fick passerad mat. Numera ställer de fram en extra tallrik med dagens rätt vid varje måltid – så att hon kan se vilken mat som passerats för henne.