Stabilare läge inför sommaren. Jakten på skyddsutrustning har varit intensiv under våren i Göteborgs Stad. Inför sommaren ser läget mer stabilt ut. ”Vi jobbar på att säkra kapaciteten både på lång och kort sikt och har lager som håller cirka tio veckor framöver”, säger Christina Eide, stadsdelsdirektör i Askim-Frölunda-Högsbo.

Sedan i slutet av mars har stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo ett uppdrag att samordna tillgången på skyddsutrustning för vård och omsorg i stadsdelarna och social resursförvaltning kopplat till covid-19.

Tillsammans med förvaltningen för inköp och upphandling och det kommunala bolaget Göteborgs Stads leasing har man jobbat intensivt för att skaffa fram exempelvis visir, handsprit och skyddshandskar till hela staden. Det handlar om all vård och omsorgsverksamhet till exempel äldreboende, hemtjänst och bostäder med särskild service

Varje måndag har gruppen samlats för att rapportera läget och stundtals har det funnits risk för att lagret inte skulle räcka till.

– Vi har kört med symbolerna rött, gult och grönt för att visa tillgången. Och till en början hade vi flera produkter med rött ljus vilket innebar att vi hade utrustning för ett par veckor men behövde göra stora och snabba beställningar, säger Christina Eide.

Fick hitta andra vägar

Ett tag var det svårt att hitta munskydd, sedan saknades handsprit. Och även om det gick att beställa varor gick det inte att lita på att de verkligen kom fram – och att de uppfyllde kraven på kvalité.

Gruppen fick försöka hitta andra vägar via samarbete på nationell och regional nivå, kontakter med företag och inte minst en stor insats från volontärer.

– Vi är tacksamma för all den hjälp kommunen fått av företag och privata initiativ, det var viktigt under de första svåra månaderna, säger Christina Eide.

Kunde framförhållningen varit bättre från början?

– Pandemin skapade ett unikt behov av skyddsmaterial som aldrig tidigare har inträffat. Det fanns varken stora lager eller en bred erfarenhet av vad en världsomfattande pandemi krävde.

Risk för bunkring

Men successivt har det intensiva arbetet gett resultat och lagren i staden fylls på efter hand som beställningarna rullar in.

Siktet har varit inställt på att bygga förråd som håller hela sommaren och det målet är snart uppfyllt. Det som återstår är att säkra skyddshandskar för hela perioden.

Därmed ska personal och brukare kunna känna sig trygga med att skyddsutrustning finns när den behövs i verksamheten.

Nästa steg är att se till att rätt skyddsutrustning används vid rätt tillfälle.

– Det finns en risk att man bunkrar av rädsla för att det ska bli brist längre fram men då kan det drabba andra som blir utan, säger Christina Eide.

Därför är det viktigt att hela kedjan från beställning till användning fungerar så att skyddsutrustningen fördelas dit den behövs.