Dödshjälp är en mycket kontroversiell fråga i många länder. Internationella experter, svenska läkare och filosofer diskuterar om terminal sedering är dödshjälp eller inte. Symposiet hålls den 27 januari vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Symposiet är öppet för allmänheten som får delta och ställa frågor.

För några år sedan sövde en läkare vid ett Göteborgssjukhus tre döende patienter så att de fick möta döden sovande, så kallad terminal sedering. Socialstyrelsen ansåg att detta var en förtäckt form av dödshjälp, vilket är förbjudet. Men åklagaren avvisade ärendet och ansåg att någon brottslig avsikt inte kunde styrkas.

I symposiet medverkar bland annat grundaren till ett av världens ledande centra för bioetik, Hastings Center i New York, professor Daniel Callahan, välkänd motståndare till dödshjälp. Men även kända anhängare till dödshjälp kommer, till exempel Dan Brock från Brown University och Helga Kuhse, från Monash Centre for Bioethics i Australien.