Brister i riskanalyser och egenkontroll. Ett barn brännskadades svårt och ett annat barn avled efter en drunkningsolycka på Kofferdalens korttidshem tidigare i år. Nu får social resursnämnd allvarligt kritik från IVO, inspektionen för vård och omsorg.

IVO kritiserar social resursnämnd för att man inte tidigare har vidtagit kraftfullare åtgärder, trots att man kände till brister i verksamheten. IVO bedömer bland annat att nämnden har brustit i att göra riskanalyser och att man inte har utövat egenkontroll i tillräcklig omfattning.

‒ Vi ser ytterst allvarligt på det som har hänt och tar till oss kritiken, säger Ingela Johansson, verksamhetschef.

Social resursförvaltning tog över Kofferdalens korttidshem i januari år 2016. Det framgick omgående att det fanns problem i arbetsgruppen. Därför sattes åtgärder in redan efter en månad, bland annat i form av förstärkning av stödpedagog och chef.

‒ Vi har jobbat väldigt mycket med det här korttidshemmet men det inte har räckt, säger Ingela Johansson.

”Får aldrig hända igen”
Social resursförvaltning har sex korttidshem. Nu skärper förvaltningen arbetet med uppföljning och kontroll av alla rutiner på korttidshemmen.

Social resursförvaltning kommer att säkerställa att verksamheterna följer kraven på dokumentation och avvikelsehantering. Därför kommer förvaltningen satsa på att utbilda ledning och samtliga medarbetare i avvikelsehantering och lex Sarah.

‒ Vi kommer att vara vaksamma på att de problem som fanns på Kofferdalen inte förs vidare till andra verksamheter. Det som har hänt är oerhört tragiskt och det får aldrig hända igen, säger Ingela Johansson.

Verksamheten på Kofferdalen är stängd och IVO avslutar ärendet.