God hälsa och jämställdhet hänger intimt samman - det ena påverkar det andra.Kopplingen är också den gemensamma nämnaren för en föreläsningsserie på Linnés och Majornas bibliotek i höst.

– Vi hoppas att både allmänheten och personal som jobbar med de här frågorna vill komma och lyssna på föredragen, säger Helén Hjerpe som är utvecklingsledare på Hälsolots.

Hälsolots övergripande mål är att inspirera till ett liv med god hälsa för medborgarna i Centrum, Linnéstaden och Majorna.

– Fast även människor som bor i andra stadsdelar är förstås välkomna, säger Helén Hjerpe.

Föreläsningarna är kostnadsfri och kräver ingen föranmälan – det är bara att dyka upp.

Tre gratis föreläsningar för alla

Här är de kommande föredragen:

8 november, kl 17.30, Linnéstadens bibliotek:
”Lever en hälsosam kvinna på samma sätt som en hälsosam man?”
Jeanette Bäfverfeldt och Erik Olsson, Kunskapscentrum för Jämställd vård.

24 november, kl 19.00, Majornas bibliotek:
”Hur ser vården ut idag? Får kvinnor män samma bemötande och behandling?”
Erik Olsson, Kunskapscentrum för Jämställd vård.

1 december, kl 18.30, Majornas bibliotek:
”Varför väljer vissa barnfrihet?”
Kristina Engwall, forskare på Institutet för Framtidsstudier.

Hälsolots arrangerar föredragsserien tillsammans med i.n.s.i.k.t som är ett projekt för jämställdhetsintegrerad medborgarservice i Majorna.

Hälsolots finansieras av Hälso- och sjukvårdsnämnd Centrum/Väster samt stadsdelsförvaltningarna Centrum, Linné och Majorna.