Vuxna narkotikamissbrukare med psykiska problem som kan vända sig till Järntorgsmottagningen är överlag mycket nöjda med den hjälp de får. Det visar en utvärdering av den ovanliga mottagningen som gjorts vid FoU i Väst.

Järntorgsmottagningen är en öppenvårdsmottagning som startade i april 2007, tack vare statliga utvecklingspengar till samverkan mellan kommuner, stat och landsting. Genom Järntorgsmottagningen har socialtjänst, sjukvård och frivård integrerats under ett och samma tak.

Tidvis hög arbetsbelastning

Hit kan brukarna komma utan remiss och utan att beställa tid, direkt från gatan. En tillgänglighet som är mycket viktig för den som har dåligt självförtroende och där motivationen att ta itu med de egna problemen svajar ibland.

Mottagningen startade snabbt, utan längre förberedelser och arbetsbelastningen har tidvis varit mycket hög, bland annat beroende på underbemanning och en hög ambition att hålla löftet om tillgänglighet.

– Läkartjänsterna blev inte så många som planerat och omsättningen bland sjuksköterskor har varit hög, säger Elisabeth Beijer, samordnare på FoU i Väst, som gjort utvärderingen av Järntorgsmottagningen och en liknande i Mölndal, Brofästet.

Många har minderåriga barn

Trots detta är alltså de flesta av brukarna nöjda. De tycker att den samverkan som sker är närmast självklar och att den innebär ”en upplevelse av engagemang, mobilisering och trygghet”.

Sedan starten för två år sedan har de tolv anställda på Järntorgsmottagningen kunnat hjälpa hundratals personer i en grupp med stora och mycket skiftande behov. De är ofta ensamma och hemlösa och har dåliga erfarenheter av att skickas runt i vårdapparaten och att mötas av olika sätt att se på situationen.

De flesta är under 60 år och många av dem har minderåriga barn, vilket har lett till att barnperspektivet har lyfts fram vid mottagningarna.

Efterlyser brukarinflytande

– Det vore värdefullt med en fördjupning av vad ett barnperspektiv i vården av vuxna med missbruk eller beroende innebär, skriver Elisabeth Beijer i sin utvärdering som bygger på intervjuer med 19 brukare och i stort sett all personal på de båda mottagningarna.

”Här är bra, för de förstår alla situationer. Eller jag känner så i alla fall”, säger en av de intervjuade brukarna. Men något organiserat brukarinflytande finns inte på Järntorgsmottagningen, något som Elisabeth Beijer efterlyser.

– De enskilda brukarna är förstås delaktiga i sin egen situation och behandling, men här finns inget organiserat brukarinflytande. Det vore rimligt att ha det, säger Elisabeth Beijer.

Viss rollförvirring bland personalen

En invändning kan vara att den här komplexa målgruppen inte har ”egna föreningar” som omfattar både psykisk ohälsa och missbruk eller beroende.

– Men inom respektive område finns ju föreningar man kan samarbeta med. Jag tror att ökad brukarmedverkan kan leda till bättre vård eftersom brukare kan visa vägen till viktiga områden att utveckla, säger Elisabeth Beijer.

På Järntorgsmottagningen uttryckte en del av personalen en viss rollförvirring och osäkerhet i att man ibland tyckte sig vara inne och ”kvacka” på de andras områden, bland annat till följd av underbemanningen.

En verksamhet under utveckling

– Svackor i sjukvårdens bemanning ledde till att socionomerna från frivården och socialtjänsten upplevde att de fick göra sjukvårdens jobb. Inte så att de ordinerade mediciner, men de pratade sjukvårdsfrågor som de inte kände sig helt bekväma med, berättar Elisabeth Beijer.

Hon betonar att detta inte var någon stor sak och att Järntorgsmottagningen är en verksamhet under utveckling, där en viss förvirring och rollkonflikter kan vara delar i en positiv utveckling.

– Det är rimligt att tänka sig att en viss rollförvirring är hälsosam och ger bränsle i en god och öppen utvecklingsdialog så att verksamheten formas gemensamt, säger Elisabeth Beijer.

Bemötandet det viktigaste

Talande är också att de flesta av brukarna inte bryr sig om huruvida de träffar en läkare, socialsekreterare eller frivårdsinspektör.

– Det personliga bemötandet är det viktigaste, inte vilket yrke personen har, konstaterar Elisabeth Beijer.

Järntorgsmottagningen startade som ett projekt, men är nu ordinarie verksamhet.