På Ågrenskas familjeveckor möts familjer från hela Sverige som har barn med sällsynta diagnoser. Men hit kommer också barn från Göteborgsregionen med mer vanliga funktionshinder på korttidsvistelse under helger och lov.

– Det roligaste är att träffa alla kompisarna här, säger Astrid, 12 år.

Målsättningen är framför allt att barnen ska få social träning, hitta sin egen identitet och knyta nya vänskapskontakter.

– Här kan barnen slappna av och vara sig själva. Det allra viktigaste är kanske att de får se att de inte är ensamma om sitt funktionshinder, säger Birgit Johansson som är barnsjuksköterska och ansvarig för barnverksamheten.

Havsluften hjälpte lungsjuka barn

I början av 1900-talet upptäckte läkarna på Göteborgs Barnsjukhus att barnen blev både friskare och starkare när de fick vistas utanför sjukhusmiljön. Idén om ett konvalescenthem för barn föddes och kunde förverkligas tack vare en donation från grosshandlarefamiljen Axel och Louise Ågren.
1AC_2.jpg

1989 invigde Drottning Silvia ett helt nytt kunskapscenter för familjer med funktionshindrade barn och ungdomar ute på Lilla Amundön. Det som är unikt med den nya verksamheten, är att den bygger på ett helhetsperspektiv där man ser både till individen med funktionshindret och föräldrarna, syskonen och andra närstående. Ågrenska har sedan dess fått stor uppmärksamhet, både i Sverige och internationellt.

Julmarknaden har öppet: lördagen den 8/12, kl 11-18 och söndagen den 9/12, kl 11-16. Lördagen avslutas med besök av Göteborgs Luciakandidater.

Mer om Ågrenskas barnverksamhet och dess historia går att läsa i pappersupplagan av Vårt Göteborg som kommer ut lördagen den 8 december.
(Tidningen delas ut till samtliga hushåll i Göteborgs kommun)