Göteborgs Stad hoppas på fler dagbarnvårdare och en rekryteringskampanj under fyra veckor i våras lockade många intresserade. Men ännu har ingen anställts.

För att snabbt få fram fler förskoleplatser har Göteborgs Stad försökt hitta fler personer som vill arbeta som dagbarnvårdare.

En annonskampanj i våras pågick i fyra veckor i gratistidningarna Metro och PunktSe samt på bussar och spårvagnar.

Sjunkande intresse bland föräldrar

Kampanjen resulterade i att 62 personer kontaktade de olika stadsdelarna, men ännu har ingen blivit anställd som dagbarnvårdare.

– Några som hörde av sig fick vi avfärda direkt för att de bodde för trångt eller liknande, men många ville ha mer information och bad att få återkomma efter semestrarna. Nu får vi se om de verkligen gör det under hösten, säger Madeleine Lundstedt.

De senaste åren har det varit ett sjunkande intresse bland föräldrarna att ha sina barn hos dagbarnvårdare.

Vill erbjuda fler alternativ

– Istället har förskolorna blivit i motsvarande grad mer populära. Förmodligen beror det på att föräldrarna uppskattar att förskolorna fått allt mer pedagogiskt inriktade läroplaner, säger Madeleine Lundstedt.

År 2000 hade Göteborg 279 dagbarnvårdare, idag är antalet nere i 134.

– Det är ingen stor efterfrågan på dagbarnvårdare för tillfället, men vi skulle gärna ha fler för att kunna erbjuda föräldrarna fler alternativ att välja på, säger Madeleine Lundstedt.

Dagbarnvårdare har oftast ungefär fem barn i sina grupper.

7E82.jpg

Kampanjen för fler dagbarnvårdare syntes under fyra veckor i våras, i tidningar och i kollektivtrafiken.

2184