Behovet är stort. Under december kommer Göteborgs Stads familjeverksamhet att vara extra synlig runt om i Göteborg. I en stor informationskampanj som bekostas av statliga pengar hoppas man kunna göra göteborgarna nyfikna på att bli familjehem.  - Det finns ett stort behov, säger Anna Forum som är enhetschef på Familjehemsenheten Centrum.

Familjehem är personer som tar emot barn och ungdomar i sitt hem. Det krävs ingen speciell utbildning för att bli familjehem. Ett krav är dock att det finns tid, plats och engagemang för ett barn och att de som söker har en stabil livssituation.

– Vi vill nå människor som vill dela med sig av sin vardag och finnas till för barn som av någon anledning inte kan bo med sina egna föräldrar, säger Anna Forum.

”Trygghet är att livet är förutsägbart”

Under pandemin stannade antalet nya intresseanmälningar av. Nu hoppas de fem familjehemsenheterna i Göteborgs Stad att människor ska få upp ögonen för att det behövs nya familjehem.

Hanna Bergström är rekryteringsansvarig:

– Vi gillar ”ekorrhjulet”. För många av de barn och ungdomar som vi möter så handlar trygghet om att livet kan vara lite förutsägbart, säger hon.

Temat på kampanjen från Göteborgs Stad är vardagsituationer – dela din vardag. Kampanjen kommer att synas i staden på bussar, spårvagnar, i sociala medier och på tv bland annat. Det är statliga medel som finansierar kampanjen. Målet är att nå ut så brett som möjligt.

– Eftersom varje barn är unikt så behöver vi alla typer av familjehem för att hitta rätt placering, säger Hanna Bergström.