Vill ha nolltolerans. Socialförvaltningen Nordost och Angereds närsjukhus har den här veckan en kampanj för att öka kunskapen om och bidra till att stoppa kvinnlig  könsstympning.

Jenny Helin, samordnare våld i nära relation, socialförvaltningen Nordost, Göteborgs Stad.

– Vi vill nå så många som möjligt, starta reflektioner och diskussioner, säger Jenny Helin, samordnare våld i nära relation, socialförvaltningen Nordost, Göteborgs Stad

I världen finns uppskattningsvis 200 miljoner flickor och kvinnor som är drabbade av könsstympning, man tror att 40 000 – 50 0000 av dem bor i Sverige.

300 har fått hjälp på Vulvamottagningen

– Vi uppskattar att runt 5000 fått hjälp i Västra Götalandsregionen.  Drygt 300 av dem har fått hjälp på Vulvamottagningen sedan den öppnade 2018 på Angereds närsjukhus, Sjukhusen i väster.  Men det finns så klart ett stort mörkertal, säger Kajsa Iacobi, folkhälsoutvecklare Angereds närsjukhus.

Den här veckan har Socialförvaltningen Nordost och Angereds närsjukhus en kampanj för att öka kunskapen om problemet och bidra till att stoppa könsstympningen av flickor och kvinnor.

”Hur kommer det sig att den fortfarande finns?”

Behovet av detta, mer utbildning för hälsoguider och kulturtolkar, samt kommunikationsmaterial, togs upp inför FN:s dag för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

– I samband med FN-dagen hade vi föreläsning och ägnade större delen åt att diskutera hur vi en gång för alla kan få en nolltolerans. Könsstympning är gammal sedvänja. Hur kommer det sig att den fortfarande finns, trots den kunskap vi har och trots att vi i dag pratar med om könsstympning, säger Jenny Helin.

Vad händer under veckan?

Kajsa Iacobi, folkhälsoutvecklare Angereds närsjukhus.

 – Våra hälsoguider har fått fria händer att rikta in sig på verksamheter där det kan vara relevant att lyfta frågan. De har olika grupper och där kan de ta upp temat under veckan. De besöker SFI och olika mötesplatser för föräldrar. Den somalisktalande gruppen har zoom-möten som även de som inte bor i Göteborg kan vara med på, säger Jenny Helin.

– Hälsoguiderna informerar även på resebyråer eftersom det har hänt att svenska flickor könsstympats i samband med utlandsresa, säger Kajsa Iacobi.

Vad har ni för förhoppningar på veckan?

– Vi vill nå så många som möjligt och minska stigmat genom att prata om könsstympning, säger Jenny Helin.

– Vi vill också sprida att det går att få råd, hjälp och vård, säger Kajsa Iacobi.

En folder om könsstympning delas ut under veckan. Materialet är framtaget av Jenny Helin, Kajsa Iacobi, hälsoguider, Dialoga, Vulvamottagningen, Jämställdhetsmyndigheten och personer med expertkompetens.

Bilden visar hur det yttre könsorganet, vulva kan se ut. Längst till vänster är en normal vulva. De andra modellerna visar olika typer av könsstympade vulvor där delar skurits bort och sytts ihop. Se 1177.se för mer information om olika typer av könsstympning. Foto: Vulvamottagningen